Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Zamárdi-Rétiföldek – 2016–2017. évi ásatási jelentés –Archaeological Investigations in the Avar-Age Cemetery at Zamárdi-Rétifüldek in 2016–2017

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, vol.2018, pp.206-209, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Az avar kori tömmlővégek – Avar Mouthpieces of Hoses

Kuny Domokos Múzeum Közleményei, pp.193-216, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Csontlemezes skatulyák és dobozkák a Kárpát-medence avar kori anyagában – Bard-boxes and small cases decorated with carved bone plates in the Carpathian Basin from the Avar Period

Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Új sorozat, pp.131-144, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zamárdi-Rétiföldek (Ásatási jelentés) – Zamárdi-Rétiföldek (Archaeological Report)

Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, pp.10-12, 2016 (Non-Refreed Journal)

The Grave of an Avar Bowyer in the Carpathian Basin

Art-Sanat, vol.6, pp.109-120, 2016 (National Refreed University Journal)

Koponyatorzítás a kora avar kori népesség körében a Makó környéki lelőhelyek tükrében

Természet Világa – National Geography, vol.147, pp.62-67, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból. — Frühawarischer sog. propellerförmiger Gürtelbeschlag aus Grab 3 in Kunpeszér

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, pp.257-276, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beszámoló az M5 autópálya nyomvonalán 2004. évben végzett ásatásainkról

Múzeumi Kutatások Csongrád megyében 2004, no.2005, pp.127-137, 2006 (Non-Refreed Journal)

Avar Period burial with sheepskin at Szabadszállás, Drill-ground B. — Avar kori juhbőrös temetkezés Szabadszállás, B. gyakorlótéren

Régészeti kutatások Magyarországon 2003 — Archaeological Investigations in Hungary 2003, no.2004, pp.75-83, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

10. századi sírok Kiskunfélegyháza környékéről. — Gräber aus dem 10. Jahrhundert in der Umgebung von Kiskunfélegyháza

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.2003, pp.283-293, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Az avar kori préselt, lemezes boglárok. — Die awarenzeitlichen gepreβten blechernen Agraffen.

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.2000, pp.219-235, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Egyedi díszítésű avar edény Kiskunfélegyháza határából

Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1998, no.1999, pp.145-153, 1999 (Non-Refreed Journal)

Avar sírok Városföldről. — Awarengräber in Városföld

Cumania, no.1998, pp.93-131, 1998 (Non-Refreed Journal)

Books & Book Chapters

Hamper- and Flex Scuthing knives in the Avar Age Graves

in: TOMKA 80 – Ünnepi tanulmányok Tomka Péter köszöntésére, Nemes Gábor, Editor, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Györ, pp.33-64, 2020 Creative Commons License

Some date to the Avar-age maces

in: Archaeologia Cumanica 5, Agnes Somogyvari, Editor, Katona Jozsef Muzeum, Kecskemét, pp.42-79, 2020 Creative Commons License

„Asszonyok smukkjai” – 6–7. századi divatékszerek a Dél-Alföldről.

in: Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0, Bertók Krisztina, Editor, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.247-260, 2019

New light on the possible survival of the early Avar power centre — Burials of the Avar warriors in the Danube–Tisza interfuve

in: Power Centres of the Avar Kaghanate, Balogh Cs.,Szentpeteri J.,Wicker E., Editor, Katona Jozsef Museum, Kecskemét, pp.115-139, 2019

Archäologische Angaben zur Herstellung der awarenzeitlichen Reflexbögen – Das Grab 61 des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes Makó, Mikócsa Hügel mit Gerätbeigaben (Kom. Csongrád, Ungarn)

in: Relationes rerum – Archäologische Studien zu Ehren von Margit Nagy, Balogh Cs., Major B., Türk A., Editor, Archaeolingua Foundation, Budapeste, pp.583-594, 2018

Metallurgical Characteristics of a Gold Byzantine Cross from the Early Avar Period Cemetery Makó, Mikócsa-halom

in: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 150., Drauschke J., Kislinger E., Kühtreiber K., Kühtreiber T., Scharrer-Liška G., Vida T., Editor, Verlag Des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, pp.51-56, 2018

A Byzantine Gold Cross in an Avar Period Grave from Southeaszern Hungary

in: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. . Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Drauschke J., Kislinger E., Kühtreiber K., Kühtreiber T., Scharrer-Liška G., Vida T., Editor, Verlag Des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, pp.25-42, 2018

11th-century cemetery at the site of Baks-Köztársaság Stree (Csongrád County). Conquest-period and early Árpádian period graves in the vicinity of Baks

in: Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. – Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014., Balogh Cs., Major B., Editor, Archaeolingua Foundation, Budapest, pp.667-711, 2017

Az avar kori nagy gyöngycsüngős fülbevalók – Large bead-pendant earrings from the Avar period

in: Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014. — Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology – A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 4. — Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3, Balogh Cs.,Major B., Editor, Archeolingua Foundation, Budapest, pp.581-625, 2016

Campsite burial group from the Early Árpádian Age at Makó-Igási járandó – Kora Árpád-kori szállási temető Makó–Igási járandóban

in: Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére, Bollók Á.,Gergely K.,Kolozsi B.,Pető Zs.,Szenthe G., Editor, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest – Mta Btk Régészeti Intézet, Budapest, Budapest, pp.391-421, 2016 Creative Commons License

„Aranypillangók” – Adatok az avar kori halotti szemfedők és koporsók díszítéséhez – „Golden butterflies” – Contributions to the ornaments of the Avar-age shrouds and coffins

in: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára, Csécs T.,Takács M., Editor, Lekri Group Kft, Györ, pp.45-70, 2016

Szarmata temető Makó-Igási járandóban – Sarmatian cemetery at Makó-Igási járandó (County Csongrád, Hungary)

in: Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014. — Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology – A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 4. — Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3., Balogh Cs.,Major B., Editor, Archeolingua Foundation, Budapest, pp.257-294, 2015

A homokrévi 8. sír faragott csontlemezei. Adatok az avar kori tegezek típusaihoz – The carved bone plates of grave 8 from Mokrin (Srb). New data to the types of the Avar age quivers

in: „…in nostra lingua Hringe nominant” – Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapjára., Balogh Cs.,Petkes Zs.,Sudár B.,Zsidai Zs., Editor, Magyar Tudományos Akadémia Btk Történettudományi Intézet, Budapest, Budapest, pp.39-70, 2015

A Masque type Mounts from the Carpathian Basin

in: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube, Doncheva-Petkova L.,Balogh Cs.,Türk A., Editor, Archaeolingua Foundation, Budapest, pp.37-55, 2014

Kora avar kori sírok Felgyő-Kettőshalmi dűlőben – Early Avar Graves from Felgyő, Kettőshalmi dűlő

in: Avarum solitudines. Archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday – Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára, Anders A.,Balogh Cs.,Türk A., Editor, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.209-244, 2014

A Mezőszilas type pendant from Grave 14 of the Mélykút–Sánc-dűlő cemetery

in: Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Thesaurus Avarorum. Archaeological Studies in Honour of Éva Garam, Vida T., Editor, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.269-287, 2012

Avar nemzetségfő sírja Petőfiszállás határából – Das awarenzeitliche Schippenhäuptlingsgrab von Petőfiszállás

in: Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Thesaurus Avarorum. Archaeological Studies in Honour of Éva garam, Vida T., Editor, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.551-580, 2012

Szarmata temetőrészlet Balástya, Sóspál-halom mellett. Új adatok a Dél-Alföld árokkeretes szarmata temetőihez és a rendellenes temetkezéseihez

in: Pusztaszertől Algyőig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica 2, Lőrinczy G., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.149-167, 2010

Régészeti lelőhelyek és leletek egy gázszállító vezeték Csongrád megyei szakaszán, Pusztaszertől Algyőig

in: Pusztaszertől Algyőig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica 2, Lőrinczy G., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.9-147, 2010

Késő szarmata és Árpád-kori településrészlet Makó, Beke-tanyánál

in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.26-27, 2009

Bronzkori, vaskori és késő szarmata települések Óföldeák-Űrmösön

in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.20-21, 2009

Szakmai összefoglaló a régészeti feltárásokról

in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, pp.2-3, 2009

Telepek és temetők Makó, Igási járandó I. lelőhelyen

in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.30-33, 2009

A Kárpát-medencei maszkos veretek

in: Avarok–magyarok–bolgárok, Szondi Gy., Editor, Napkút Kiadó, Budapet, Budapest, pp.129-188, 2009

Avar kori ló, lovas és lószerszámos temetkezések a Duna–Tisza közén — Burials with horse-harness of the Avarian Age in the territory between rivers Danube and Tisza

in: „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Archaeologica Cumanica 2, Somogyvári Á.,V. Székely Gy., Editor, Katona József Múzeum, Kecskemét, Kecskemét, pp.9-42, 2009

The excavations of Ferenc Móra (Catalogue).

in: The Thousand Faces of Ferenc Móra, Balogh Cs., Editor, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.16-22, 2007

Késő népvándorlás kori felszíni boronaház Petőfiszállás-Dósa tanyáról

in: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászsági Könyvtár 6., H. Bathó E., Újváry Z. , Editor, Jász Múzeum,, Jászberény, pp.212-231, 2006

A szarmata kori füstölőkről. Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. — The Late Sarmatian settlement at Dusnok. Fort he Sarmatian smoke-houses

in: „…Együtt a Kárpát-medencében”: A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele (Pécs 1996. szeptember 27–29)., Lengvári I., Kiss M., Editor, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Pecs, pp.27-42, 2001

Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengrâber auf dem Donau-Theiβ Zwischenstromland

in: Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. A népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája, Petercsák T.,Váradi Á., Editor, Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, Eger, pp.111-124, 2000

A szarmaták kora (Kr.u. 10/50–5. sz.)

in: Szentes város helyismereti könyve, Vörös G., Editor, Koszta József Múzeum, Szentes, Szentes, pp.25-58, 2000

8–9. századi település Kiskunfélegyháza határában. Régészeti topográfiai adatok az avar kori településtörténethez Bács-Kiskun megyében I.

in: A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 8. Találkozójának Előadásai, S. Perémi Á., Editor, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Veszprem, pp.111-124, 1999