Prof.Dr.

CİHAN PİYADEOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1998

1998

Farsça kursu

Yabancı Dil

Loghatname-ye Dekhhoda Institute

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Ortaçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

2002 - 2008

2002 - 2008

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2000 - 2002

2000 - 2002

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2014 - 2015

2014 - 2015

Dekan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Gazneliler Tarihi

Lisans

Lisans

Büyük Selçuklular Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Tarihi

Lisans

Lisans

İlk Müslüman-Türk Devletleri Tarihi

Doktora

Doktora

Irak Selçukluları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Büyük Selçuklular Döneminde Sosyal Yapı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

“Gazneliler ve Büyük Selçuklular'da Bayramlar ve Bayram Kutlamaları”

PİYADEOĞLU C.

Turkish Studies, ss.1412-1420, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Nizamiye Medreselerinin Kuruluşu ve Önemi

PİYADEOĞLU C.

Selçuk Bakış, sa.46, ss.40-45, 2018 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

Selçuklu ve İsmâilî Kalesi Girdkûh

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, cilt.27, sa.1, ss.249-257, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Sultan Sencer'in Kürdistân Eyaleti Kurdurmuş Olduğu İddiası Üzerine Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C.

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, sa.6, ss.1-12, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Büyük Selçuklular'ın Kurucusu: Çağrı Bey

PİYADEOĞLU C.

Beyaztarih, cilt.1, sa.1, ss.1-2, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yınal

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, sa.2, ss.117-143, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

“Büyük Selçuklular Döneminde Yas Tutma Âdetleri ve Taziye Merasimleri”

PİYADEOĞLU C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.3, ss.29-41, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

“Horasan’ın Doğu Bölgesi: Kubbetü’l-İslâm Belh (Büyük Selçuklular Dönemi)”

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sa.49, ss.1-25, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Gazneli Veziri Ahmed b. Abdüssamed ve Sultan Mesud ile Olan Münasebetleri"

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sa.43, ss.1-36, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

“Büyük Selçuklu Devleti Emîri Atabeg Çavlı Sakavu”

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sa.38, ss.37-59, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Gazneliler ve Büyük Selçuklular'da Filin kullanılmasına Dair Bazı Tespitler

PİYADEOĞLU C.

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2014, ss.67-90

2010

2010

“Büyük Selçuklular Dönemi Sosyal Hayatında Kadına Dair Bazı Görüşler”

PİYADEOĞLU C.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Türkiye, 01 Nisan 2010, ss.21-25

2009

2009

“Büyük Selçuklular'ın Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Faaliyetleri”

PİYADEOĞLU C.

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 01 Nisan 2009, ss.86-92

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

İnsanlığın Sığınağı Sultan Alp Arslan

PİYADEOĞLU C.

Erdem Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Selçuklu Sultanı Alparslan

PİYADEOĞLU C.

Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Alican M., Editör, Kronik, İstanbul, ss.75-107, 2018

2017

2017

Büyük Selçuklular Devleti

PİYADEOĞLU C.

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ersan M.-Ayönü Y., Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.15-99, 2017

2017

2017

Tarih ve Coğrafya Kaynaklarındaki Bilgiler Işığında Sultan Alp Arslan'ın Mezar Yeri Hakkında Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C. , Merçil E.

Toroslardan Tanrı Dağlarına Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu 75. Yaş Armağanı, Şan, E., Editör, Türk Kitap Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.137-144, 2017

2016

2016

Sultan Alp Arslan Fethin Babası

PİYADEOĞLU C.

Kronik Kitap, İstanbul, 2016

2016

2016

Selçuklular, Göç ve Anadolu'nun Türkleşmesi

PİYADEOĞLU C.

Türk-İslâm Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, A.Çeviker-F. Bal, Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.1-16, 2016

2015

2015

Büyük Selçuklular'da Şehircilik Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C.

Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, Işık, O., Editör, Çevre Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, ss.381-387, 2015

2014

2014

Malazgirt Savaşı’na Kadar Anadolu’ya Yapılmış Selçuklu Akınları

PİYADEOĞLU C.

Alp Arslan ve Malazgirt, Merçil E., Editör, İbb Kültür Aş., İstanbul, ss.57-78, 2014

2014

2014

Sultan Alp Arslan Hakkında Genel Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C.

Alp Arslan ve Malazgirt, Mercil E., Editör, İbb Kültür Aş., İstanbul, ss.219-233, 2014

2013

2013

"Bağdad'ın Eğitim ve Sosyal Hayatında Bir Müderris: Ebû İshâk eş-Şîrâzî"

PİYADEOĞLU C.

Prof. Dr. Erdoğan Merçil'e Armağan, Uyumaz E., Kesik M., Usta A., Piyadeoğlu C., Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.84-95, 2013

2013

2013

“Büyük Selçuklu Devleti’nde Atabeglik Müessesesi ve İşleyişi”

PİYADEOĞLU C.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Keskin İ., Editör, Timaş, İstanbul, ss.423-439, 2013

2012

2012

Güneş Ülkesi Horasan (Büyük Selçuklular Dönemi)

PİYADEOĞLU C.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2012

2011

2011

Çağrı Bey

PİYADEOĞLU C.

Timaş, İstanbul, 2011

2011

2011

“Büyük Selçuklular Döneminde Yaşamış Kadın Âlimler”

PİYADEOĞLU C.

Ortaçağ'da Kadın, Çetin A., Editör, Lotus, Ankara, ss.460-469, 2011

2011

2011

“Büyük Selçuklu Coğrafyasında Yaşayan Hristiyan-Yahudi Tebaa ve Devlet Ricaliyle Olan Münasebetleri"

PİYADEOĞLU C.

Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Keskin İ., Editör, Etkin Kitaplar, İstanbul, ss.243-251, 2011

2008

2008

“Büyük Selçuklu Devleti Emîri Atabeg Gümüştekin Cândâr”

PİYADEOĞLU C.

Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, Başar F., Editör, Dünya, İstanbul, ss.439-445, 2008

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2014

Nisan 2014

History Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

History Studies

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TİKA

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

An ve Zaman (24 TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alp Arslan Sempozyumu

Katılımcı

Muş-Türkiye

2018

2018

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Doğumunun 1000. yılı Münasebetiyle Selçuklu Devlet Adamı, Nizâmülmülk ve Nizâmiye Medreseleri

Katılımcı

Konya-Türkiye

2018

2018

Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Öteki Gündem (HaberTürk TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karem Konferansı

Davetli Konuşmacı

Rize-Türkiye

2017

2017

Tarih Araştırmaları

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Myriokephalon Zaferi (Bağırsak Boğazı) Sempozyumu

Oturum Başkanı

Konya-Türkiye

2017

2017

Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Davetli Konuşmacı

Muş-Türkiye

2017

2017

Tarih, Kültür ve Medeniyet Sohbetleri

Davetli Konuşmacı

Sakarya-Türkiye

2017

2017

Konuşacaklarımız Var (Ülke TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Selçuklu Kaleleri ve Savunma Yapıları

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2015

2015

Türkiyat Sohbetleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Sohbetleri

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2014

2014

XI. Milli Türkoloji Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Konuşan Tarih (TRT Radyo, 8 Program)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Sultan Alparslan ve Merv: Tarihi Kaynaklar ve Araştırmalar Uluslararası Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014

2014

Açık Deniz (Ülke TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Açık Deniz (Ülke TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Geçmişten Günümüze (Radyo Programı, Kampüs FM)

Davetli Konuşmacı

Çanakkale-Türkiye

2013

2013

Açık Deniz (Ülke TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Açık Deniz (Ülke TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Açık Deniz (Ülke TV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları

Davetli Konuşmacı

Sakarya-Türkiye

2010

2010

XVI. Türk Tarih Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2009

2009

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2008

2008

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu

Katılımcı

Giresun-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Büyük Selçuklu Başkenti Nişabur - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Doktora)

Büyük Selçuklular Döneminde Merv - Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Mevlevi Kaynaklarına Göre Türkiye Selçuklu Döneminde Sosyal ve Ekonik Hayat - Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tasavvuf'un Anadolu'ya Yayılmasında Moğol İstilâsı'nın Etkisi - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Doktora)

Miftahü's-saade ve Kavaidi's-siyâde - Mimar Sinan GSÜ.

Aralık-2014

Aralık 2014

Tez Savunma (Doktora)

Osmanlı Tarihlerinde Selçuklularla İlgili Bilgiler - Mimar Sinan GSÜ

Ekim-2014

Ekim 2014

Tez Savunma (Doktora)

Şeddâdiler Devleti Tarihi - Mimar Sinan GSÜ.

Kasım-2013

Kasım 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Moğolların Deşt-i Kıpçak Seferi - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

smanlı Devleti'ndeki İran elçilerinin gelir-giderleri (1696-1741) - Marmara Üniversitesi / Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü / Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı