Prof.CİHAN PİYADEOĞLU


Faculty of Arts and Humanities, History

Medieval History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Medieval History

Metrics

Publication

38

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Ortaçağ Tarihi, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Ortaçağ Tarihi, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Tarih, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

1998

1998

Farsça kursu

Foreign Language

Loghatname-ye Dekhhoda Institute

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Medieval History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History

2012 - 2018

2012 - 2018

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History

2008 - 2011

2008 - 2011

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

2002 - 2008

2002 - 2008

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Tarih

2000 - 2002

2000 - 2002

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Tarih Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History

2015 - 2018

2015 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul Medeniyet University

2014 - 2015

2014 - 2015

Vice Dean

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities

2012 - 2015

2012 - 2015

Deputy Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Tarih Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities

Courses

Doctorate

Doctorate

Gazneliler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Büyük Selçuklular Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İlk Müslüman-Türk Devletleri Tarihi

Doctorate

Doctorate

Irak Selçukluları

Postgraduate

Postgraduate

Büyük Selçuklular Döneminde Sosyal Yapı

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2010

2010

“Gazneliler ve Büyük Selçuklular'da Bayramlar ve Bayram Kutlamaları”

PİYADEOĞLU C.

Turkish Studies, pp.1412-1420, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Nizamiye Medreselerinin Kuruluşu ve Önemi

PİYADEOĞLU C.

Selçuk Bakış, no.46, pp.40-45, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Selçuklu ve İsmâilî Kalesi Girdkûh

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.27, no.1, pp.249-257, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Sultan Sencer'in Kürdistân Eyaleti Kurdurmuş Olduğu İddiası Üzerine Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C.

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.1-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Büyük Selçuklular'ın Kurucusu: Çağrı Bey

PİYADEOĞLU C.

Beyaztarih, vol.1, no.1, pp.1-2, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yınal

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, no.2, pp.117-143, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

“Büyük Selçuklular Döneminde Yas Tutma Âdetleri ve Taziye Merasimleri”

PİYADEOĞLU C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.29-41, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

“Horasan’ın Doğu Bölgesi: Kubbetü’l-İslâm Belh (Büyük Selçuklular Dönemi)”

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.49, pp.1-25, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Gazneli Veziri Ahmed b. Abdüssamed ve Sultan Mesud ile Olan Münasebetleri"

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.43, pp.1-36, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

“Büyük Selçuklu Devleti Emîri Atabeg Çavlı Sakavu”

PİYADEOĞLU C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.38, pp.37-59, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014

2014

Gazneliler ve Büyük Selçuklular'da Filin kullanılmasına Dair Bazı Tespitler

PİYADEOĞLU C.

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 November 2014, pp.67-90

2010

2010

“Büyük Selçuklular Dönemi Sosyal Hayatında Kadına Dair Bazı Görüşler”

PİYADEOĞLU C.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Turkey, 01 April 2010, pp.21-25

2009

2009

“Büyük Selçuklular'ın Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Faaliyetleri”

PİYADEOĞLU C.

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 01 April 2009, pp.86-92

Books & Book Chapters

2021

2021

Sultan Alp Arslan ve Malazgirt Savaşı

Piyadeoğlu C.

in: 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan, H. Sarı,Y. Koşar, Editor, Ihlamur Kitap, İstanbul, pp.20-31, 2021

2021

2021

Büyük Selçuklular Dönemi Saraylarına Genel Bir Bakış/An Overwiev of the Palaces of the Great Seljuk Period

Piyadeoğlu C.

in: Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler/Palaces and Mansions of Seljuk Period, M. A. Hacıgökmen,Z. Odabaşı,S. Solmaz,H. Aksoy,S. Dülgeroğlu, Editor, Selçuklu Belediyesi Yayınları, Konya, pp.68-79, 2021

2021

2021

Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar

Piyadeoğlu C.

in: İran'da Tarih Kaynakları ve Tarih Yazımı, S. Afacan,Ş. Deniz,A. Macit, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.59-102, 2021

2021

2021

Gazneliler Develeti'nde Meclisler

Piyadeoğlu C.

in: Türk Tarihinde Meclis, A. Donuk,A. Yaşar, Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.55-66, 2021

2018

2018

İnsanlığın Sığınağı Sultan Alp Arslan

PİYADEOĞLU C.

Erdem Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Selçuklu Sultanı Alparslan

PİYADEOĞLU C.

in: Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Alican M., Editor, Kronik, İstanbul, pp.75-107, 2018

2017

2017

Büyük Selçuklular Devleti

PİYADEOĞLU C.

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ersan M.-Ayönü Y., Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.15-99, 2017

2017

2017

Tarih ve Coğrafya Kaynaklarındaki Bilgiler Işığında Sultan Alp Arslan'ın Mezar Yeri Hakkında Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C., Merçil E.

in: Toroslardan Tanrı Dağlarına Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu 75. Yaş Armağanı, Şan, E., Editor, Türk Kitap Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.137-144, 2017

2016

2016

Sultan Alp Arslan Fethin Babası

PİYADEOĞLU C.

Kronik Kitap, İstanbul, 2016

2016

2016

Selçuklular, Göç ve Anadolu'nun Türkleşmesi

PİYADEOĞLU C.

in: Türk-İslâm Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, A.Çeviker-F. Bal, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.1-16, 2016 Sustainable Development

2015

2015

Büyük Selçuklular'da Şehircilik Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C.

in: Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, Işık, O., Editor, Çevre Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.381-387, 2015

2014

2014

Malazgirt Savaşı’na Kadar Anadolu’ya Yapılmış Selçuklu Akınları

PİYADEOĞLU C.

in: Alp Arslan ve Malazgirt, Merçil E., Editor, İbb Kültür Aş., İstanbul, pp.57-78, 2014

2014

2014

Sultan Alp Arslan Hakkında Genel Bir Değerlendirme

PİYADEOĞLU C.

in: Alp Arslan ve Malazgirt, Mercil E., Editor, İbb Kültür Aş., İstanbul, pp.219-233, 2014

2013

2013

"Bağdad'ın Eğitim ve Sosyal Hayatında Bir Müderris: Ebû İshâk eş-Şîrâzî"

PİYADEOĞLU C.

in: Prof. Dr. Erdoğan Merçil'e Armağan, Uyumaz E., Kesik M., Usta A., Piyadeoğlu C., Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.84-95, 2013

2013

2013

“Büyük Selçuklu Devleti’nde Atabeglik Müessesesi ve İşleyişi”

PİYADEOĞLU C.

in: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Keskin İ., Editor, Timaş, İstanbul, pp.423-439, 2013

2012

2012

Güneş Ülkesi Horasan (Büyük Selçuklular Dönemi)

PİYADEOĞLU C.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2012

2011

2011

Çağrı Bey

PİYADEOĞLU C.

Timaş, İstanbul, 2011

2011

2011

“Büyük Selçuklular Döneminde Yaşamış Kadın Âlimler”

PİYADEOĞLU C.

in: Ortaçağ'da Kadın, Çetin A., Editor, Lotus, Ankara, pp.460-469, 2011

2011

2011

“Büyük Selçuklu Coğrafyasında Yaşayan Hristiyan-Yahudi Tebaa ve Devlet Ricaliyle Olan Münasebetleri"

PİYADEOĞLU C.

in: Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Keskin İ., Editor, Etkin Kitaplar, İstanbul, pp.243-251, 2011

2008

2008

“Büyük Selçuklu Devleti Emîri Atabeg Gümüştekin Cândâr”

PİYADEOĞLU C.

in: Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, Başar F., Editor, Dünya, İstanbul, pp.439-445, 2008

Supported Projects

Scientific Refereeing

April 2014

April 2014

History Studies

Other Indexed Journal

June 2013

June 2013

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2012

October 2012

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

History Studies

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2013 - Continues

2013 - Continues

Project Consultancy

TİKA

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History , TurkeyCongress and Symposium Activities

01 August 2018 - 01 August 2018

01 August 2018 - 01 August 2018

An ve Zaman (24 TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 July 2018 - 01 July 2018

01 July 2018 - 01 July 2018

İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Doğumunun 1000. yılı Münasebetiyle Selçuklu Devlet Adamı, Nizâmülmülk ve Nizâmiye Medreseleri

Attendee

Konya-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alp Arslan Sempozyumu

Attendee

Muş-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk

Attendee

-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

Öteki Gündem (HaberTürk TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karem Konferansı

Invited Speaker

Rize-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Tarih Araştırmaları

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

Myriokephalon Zaferi (Bağırsak Boğazı) Sempozyumu

Session Moderator

Konya-Turkey

01 August 2017 - 01 August 2017

01 August 2017 - 01 August 2017

Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Invited Speaker

Muş-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Tarih, Kültür ve Medeniyet Sohbetleri

Invited Speaker

Sakarya-Turkey

01 January 2017 - 01 January 2017

01 January 2017 - 01 January 2017

Konuşacaklarımız Var (Ülke TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Selçuklu Kaleleri ve Savunma Yapıları

Attendee

Sinop-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Türkiyat Sohbetleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Sohbetleri

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

XI. Milli Türkoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2014 - 01 July 2014

01 July 2014 - 01 July 2014

Konuşan Tarih (TRT Radyo, 8 Program)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Sultan Alparslan ve Merv: Tarihi Kaynaklar ve Araştırmalar Uluslararası Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 January 2014 - 01 January 2014

01 January 2014 - 01 January 2014

Açık Deniz (Ülke TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 January 2014 - 01 January 2014

01 January 2014 - 01 January 2014

Açık Deniz (Ülke TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Geçmişten Günümüze (Radyo Programı, Kampüs FM)

Invited Speaker

Çanakkale-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

Açık Deniz (Ülke TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

Açık Deniz (Ülke TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

Açık Deniz (Ülke TV)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları

Invited Speaker

Sakarya-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu

Attendee

Kayseri-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

XVI. Türk Tarih Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2009 - 01 September 2009

01 September 2009 - 01 September 2009

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Giresun-Turkey

Jury Memberships

February-2018

February 2018

Post Graduate

Büyük Selçuklu Başkenti Nişabur - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

January-2018

January 2018

Doctorate

Büyük Selçuklular Döneminde Merv - Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü

December-2016

December 2016

Post Graduate

Mevlevi Kaynaklarına Göre Türkiye Selçuklu Döneminde Sosyal ve Ekonik Hayat - Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

December-2015

December 2015

Post Graduate

Tasavvuf'un Anadolu'ya Yayılmasında Moğol İstilâsı'nın Etkisi - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2015

May 2015

Doctorate

Miftahü's-saade ve Kavaidi's-siyâde - Mimar Sinan GSÜ.

December-2014

December 2014

Doctorate

Osmanlı Tarihlerinde Selçuklularla İlgili Bilgiler - Mimar Sinan GSÜ

October-2014

October 2014

Doctorate

Şeddâdiler Devleti Tarihi - Mimar Sinan GSÜ.

November-2013

November 2013

Post Graduate

Moğolların Deşt-i Kıpçak Seferi - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2012

July 2012

Post Graduate

smanlı Devleti'ndeki İran elçilerinin gelir-giderleri (1696-1741) - Marmara Üniversitesi / Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü / Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı