Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A New Problem-Posing Approach Based on Problem-Solving Strategy: Analyzing Pre-service Primary School Teachers' Performance

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, sa.3, ss.771-789, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Analyzing Pre-Service Primary Teachers' Fraction Knowledge Structures through Problem Posing

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, sa.6, ss.1603-1619, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Belgian and Turkish Pre-service Primary School Teachers' Metaphoric Expressions about Mathematics

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.13, sa.50, ss.21-42, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pre-Service Primary Teachers' Free Problem-Posing Performances in the Context of Fractions: An Example from Turkey

ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, cilt.22, sa.4, ss.677-686, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sınıf öğretmeni adaylarının farklı problem kurma durumlarında sergilemiş oldukları performansın belirlenmesi.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.2, ss.1195-1211, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Okul Öncesinde Verilen Matematik Eğitimine Yönelik Görüşleri

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.46-55, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örüntü Arama Stratejisi İle Çözülebilecek Problemleri Kurmada Ortaokul Öğrencilerinin Performanslarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.647-656, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrencilerin Matematikteki Hatalarını Belirleme ve Gidermede Açıklayıcı İpuçlarıyla Desteklenmiş Çözümlü Örnekler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.1-22, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Digital Story-Based Problem Solving Applications:Preservice Primary Teachers’ Experiences andFuture Integration Plans

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.42, sa.12, ss.20-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Ability of Pre-Service Primary Teachers to Produce Figural Patterns Based on Algebraic Formulas

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.261-283, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Mathematics Teachers’ Pattern Conversion Ability:Generating Figural Patterns Based on Number Patterns

International Journal for Mathematics Teaching and Learning, cilt.18, sa.1, ss.1-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Realistic Reasons for Unrealistic Solutions of Pre-Service Primary School Mathematics Teachers in Non-Standard Word Problems: The Example from Turkey

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.37, ss.285-298, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analyzing the Structures of Figural Patterns Produced by Middle School Students Based on Number Patterns

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.65-79, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analyzing middle school students’ figural pattern generating strategies considering a quadratic number pattern.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.1, ss.250-265, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Role Of Representation Types In Pattern Activities

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.1263-1270, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The tendency of Turkish pre-service teachers’ to pose word problems

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.6, sa.2, ss.163-178, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin problem kurmayı algılayış biçimlerinin belirlenmesi.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.203-214, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim öğrencilerinin geometrik cisimlerle ilgili kavram bilgilerinin analizi.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.343-358, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkish primary teachers’ opinions about problem posing applications: Student, the mathematics curriculum and mathematics textbooks.

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.38, sa.5, ss.143-155, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğrencilerinin doğal sayılarla dört işlem gerektiren problem kurma etkinliklerindeki performanslarının belirlenmesi.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.256-274, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin problem kurma ile ilgili öz-yeterlik inançlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.223-234, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Denk kesirler çekmecede

Eğitimci Öğretmen Dergisi, cilt.18, ss.6-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğrencilerinin gerçek yaşam durumlarındaki ölçüsel tahmin performansları ve kullandıkları stratejiler.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.12, sa.1, ss.295-307, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the problem posing reasons of pre-service primary school teachers in different problem posing contexts.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.20, ss.347-356, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination issues that primary teachers encountered during problem posing activities and their solution suggestions: Eliminating pedagogic obstacles.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, sa.10, ss.243-264, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlar ile standart olmayan sözel problem çözme arasındaki ilişkiler

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.167-180, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim öğrencileri standart olmayan sözel problemlerin çözümlerine ne kadar gerçekçi yaklaşıyorlar?,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.45, sa.2, ss.139-156, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim matematik dersi öğretim programında (1.-5. Sınıflar) yer alan problem kurma çalışmalarının incelenmesi.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.54-65, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının standart olmayan sözel problemlere verdikleri yanıtlar ve yorumlar.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.55-74, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirlerde karşılaştırma ve sıralamayı gerektiren problemlerde kullandıkları temsiller.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.513-530, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of The Experience Of Preservice Primary School Mathematics Teachers’ Basic Triangle Drawings

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.5-6

Pre-Service Mathematics Teachers' Views On The History Of Mathematics Course

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu’, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.7-8

Opinions of pre-school teachers and parents about mathematics education

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.1

Çözümlü Örnek Türlerinin Öğrencilerin Tam sayı Problemleri Performansına Etkisi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.1

Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme ile İlgili Üst Biliş Deneyimlerinin İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.1

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Temel Geometri Kavramlarıyla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.315-316

İlkokul Öğrencilerinin Gerçekçi Çözüm Gerektiren Problemlerin Çözümlerinde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.317-318

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Kavramına İlişkin Metaforları

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.406-407

Elementary School Students’ Metaphoric Expressıons About Mathematical Problem

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Yunanistan, 15 Kasım 2017, ss.1

Elementary School Students’ Non-Standard Word Problem Solving Performance

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Yunanistan, 15 Kasım 2017, ss.1

Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının kesirlerin anlamlarına yönelik alan bilgilerinin dijital öykülerle belirlenmesi

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.1

Estimation Performance of the Third and Fourth Grade Students about Measurement

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 17 Temmuz 2017, sa.1, ss.1242-1246

Primary School Students'Metaphors about the Concept of Mathematics

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 17 Temmuz 2017, sa.2, ss.979-983

Middle School Students’ Performance to Produce Figural Patterns Based on a Linear Pattern General Rule

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.1

Determinig Middle School Students’ Figural Pattern Generating Strategies Considering a Linear Pattern General Rule

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.1

How Do Middle School Students Understand Mathematical Patterns

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.1

Determining Pre-service Early Childhood Teachers’ Experiences with Digital Story-Based Mathematics Activities

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016), Savonlinna, Finlandiya, 30 Ağustos 2016, cilt.1, sa.1, ss.73

Belgian and Turkish Pre-Service Elementary Teachers’ Metaphoric Thinking About Mathematics Teaching and Learning

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016), Savonlinna, Finlandiya, 30 Ağustos 2016, cilt.1, sa.1, ss.74

Sınıf öğretmeni adaylarının dijital öykü temelli problem çözme uygulamaları ile ilgili görüşleri.

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu., Adıyaman, Türkiye, 16 Mayıs 2015, ss.5

Turkish pre-service elementary school teachers’ solution strategies in proportional reasoning problems,

The 31st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Seul, Güney Kore, 08 Temmuz 2007, ss.239

NCTM ilkelerinde ve ilköğretim matematik dersi (1.-.5 sınıflar) öğretim programında sayı hissi.

I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.264-265

Why students select mathematical representations while solving mathematical problems?,

EARLI SIG2 - Comprehension of Text and Graphics, Tilburg, Hollanda, 27 Ağustos 2008, ss.178

Yeni ilköğretim matematik dersi(1.-5. sınıflar) öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 12 Kasım 2005, ss.239-255

Elementary teachers' conceptions about teaching word problem solving.

School Science and Mathematics Association Annual Convention, Forth Worth, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Kasım 2005, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik öğretiminde motivasyonu belirlemenin ve artırmanın yolları

EĞİTİMDE MOTİVASYON - Kuramsal Arka Plan, Gelişimsel Dönemler ve Öğrenme-Öğretme, Ömer Avcı,Emine Ayyıldız, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.215-225, 2020

Matematik Eğitiminde Beceriler

İlkokulda Matematik Öğretimi, Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.66-90, 2019

Matematik Öğretiminde TPAB Geliştirmeye Yönelik Uygulamaları: Ders Tasarımında Eğitimsel Yazılımlar.

Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji, Pedagoji ve Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Öğretim Tasarımlar, Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., İncikabı, L ., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.202-220, 2013

Matematiksel Tümevarım : Kavram Yanılgıları ve Öğrenme Güçlükleri

Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, Özmantar M. F., Bingölbalı E., Akkoç H.,, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.291-328, 2011