Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Editöre Mektup

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.27, 2012

Çocuk İstismarı

Klinik Çocuk Forumu, cilt.6, ss.1-6, 2005

Pediatric caudal analgesia

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.8, ss.11-14, 1994

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi

Çocuklarda Akut Skrotum Tanısında Renkli Doppler Skrotal İnceleme Güvenli midir?, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Torakoabdominal Duodenum Duplikasyon Kisti: Vaka Takdimi

XXXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Nadir Bir Germ Hücreli Tümör: Bilateral Over Disgerminomu

XXXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Diş tedavisi sonrası gelişen pnömomediastinum

XXXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Türkiye Ulusal Özofagus Kayıt Sistemi 1. Yıl Verilerinin İncelenmesi

XXXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Çocuklarda Akut Skrotum Tanısında Renkli Doppler Skrotal İnceleme Güvenli midir?

7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Kronik pilonidal sinüs hastalığı cerrahi tedavisinde primer onarım sonuçları

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Mesane Ogmentasyonu Sonrası Klinik Sonuçlar ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Testiküler Epidermal Kist

7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Akut Karının Nadir ve İlginç Bir Nedeni: Haşlanmış Mısır

XXXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.1

Evaluation of the First Year Data of Turkish Esophageal Atresia Registry

4th International Conference on Oesophageal Atresia, Sidney, Avustralya, 15 Eylül 2016, ss.5

Rare Variants of Esophageal Atresia: A Case Series

4th International Conference on Oesophageal Atresia, Sidney, Avustralya, 15 Eylül 2016, ss.2

Transhiatal Isoperistaltic Colonic Interposition for Esophageal Replacement

4th International Conference on Oesophageal Atresia, Sidney, Avustralya, 15 Eylül 2016, ss.4

Assessment of gastrointestinal functions in children with Familial Mediterranean Fever

17th European Congress of European Pediatric Surgeons’ Association, Milano, İtalya, 15 Haziran 2016, ss.1

Evaluation of clinical results and quality of life in children after bladder augmentation

17th European Congress of European Pediatric Surgeons’ Association, Milano, İtalya, 15 Haziran 2016, ss.1

Neuroendocrine tumors of the appendix

17th European Congress of European Pediatric Surgeons’ Association, Milano, İtalya, 15 Haziran 2016, ss.1

Does feeding temperature and type of feeding have an effect on esophageal motility in newborns?

17th European Congress of European Pediatric Surgeons’ Association, Milano, İtalya, 15 Haziran 2016, ss.1

Effectiveness of active observation in diagnosing pediatric acute appendicitis

17th European Congress of European Pediatric Surgeons’ Association, Milano, İtalya, 15 Haziran 2016, ss.1

Sternal cleft and ectopia cordis association.

17th European Congress of European Pediatric Surgeons’ Association, Milano, İtalya, 15 Haziran 2016, ss.1

Preduodenal Portal Ven: 3 Olgu

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.193

Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.290

İleumun İdiyopatik Segmental Dilatasyonu: Olgu Sunumu

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.183

Wilms Tümörünün Olağandışı Seyri: 14 Yıl Sonra Nüks

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.304

İnternal Anal Sfinkter Akalazyasında Botoks Tedavisi

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.129

Nadir Görülen Bir Olgu: Bilateral Testiküler Epidermoid Kist

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.318

Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tanısal Yöntemlerin Karşılaştırılması

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.280

Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları: Klinik Deneyim.

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.49

Meckel Divertikülü: 10 Yıllık Deneyim

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.130

Atipik Poliorşidizim: Olgu Sunumu

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.277

Karın Duvar Defektlerinde On Yıllık Deneyim

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.139

Nadir Bir Duodenal Obstrüksüyon Nedeni: Süperior Mezenterik Arter Sendromu

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.178

Sternal Kleft ve Ektopia Kordis Birlikteliği: Olgu Sunumu [Video Sunumu]

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.165

Neonatal Kolestazın Nadir Bir Sebebi: Biliyer Hipoplazi

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, cilt.29, no.29, ss.372

Akut Batın Tablosu Sonucu Tanı Alan bir İntestinal tbc Vakası.

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Nisan 2015, ss.26

İleumda İzole Heterotopik Pankreas .

24.Ulusal Patoloji Kongresi .2014-Trabzon, Trabzon, Türkiye, 19 Kasım 2014, ss.537

Özofagus Atrezilerine Eşlik Eden Anomalilerin Değerlendirilmesi

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.216

Nadir bir Rektal Polip Olgusu

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.215

Dissinerjik Dışkılamada "Biofeedback" Uygulaması

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.128

Özofagus Atrezisinin Nadir Görülen Formları

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.42

Sindirim Sistemi Duplikasyonları: Klinik Deneyim

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.95

Pnömotoraks

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.67

Selim Özofagus Darlıklarında Dilatasyon

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.57

Surgical Approach to Ovarian Torsion

15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, İrlanda, 18 Haziran 2014, ss.2

Acute Gangrenous Perforated Cholecystitis Secondary to Collagen Tissue Disorder

15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, İrlanda, 18 Haziran 2014, ss.248-249

Evaluation of Biofeedback Training Results.

15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, İrlanda, 18 Haziran 2014, ss.258

An Overview of a Frequently Performed Surgical Procedure: Lymph Node Biopsies.

15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, İrlanda, 18 Haziran 2014, ss.3

Clinical Approach to Liver Masses in Children

15th European Congress of Paediatric Surgery, Dublin, İrlanda, 18 Haziran 2014, ss.1

Nonovarian Pelvic Masses

EUPSA 15. EUROPEAN CONGRESS OF PEDİATRİC SURGERY, Dublin, İrlanda, 18 Haziran 2014, ss.172

İntraabdominal Fibromatozis: Olgu Sunumu

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1

Spontan İntestinal Perforasyon (SİP): İki Olgu Sunumu

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1

Sık Uygulanan Bir Cerrahi Girişime Bakış: Lenf Nodu Biyopsileri

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.11

Mıknatıs Herhangi Bir Yabancı Cisim Değildir

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.10

Over Torsiyonuna Cerrahi Yaklaşım

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1

Pediyatrik Travma

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.12

: Konjenital Adrenal Hiperplazili Çocuklarda Feminizan Genitoplasti

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.7

Travmatik Pankreas Kanal Ruptürü: Olgu Sunumu

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1

Biofeedback Eğitimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.8

Çocuklarda Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.12

Overden Kaynaklanmayan Pelvik Kitleler

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.14

Kollajen Doku Hastalığına Sekonder Akut Gangrenöz Perfore Kolesistit.

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1

Akut Apandisit Erken Tanı Almazsa?

X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Nisan 2013, ss.65

Rhodotorula Mucılagınosa’nın Neden Olduğu Fungemi

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 01 Kasım 2012, ss.124

İleosistoplasti yöntemiyle yapılan mesane ogmentasyonu ameliyatının klinik sonuçları

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.100

Mediastinal teratom

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.334

Tesadüfi tanı konan torakoabdominal özofagus duplikasyon kisti

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.410

Laporoskopik heller miyotomisi ve anterior fundoplikasyon

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.416

Güncel bir tehlike: Mıkanatıs yutulması

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.298

Sıcak infüzyon sıvısı ürodinamide fark oluşturur mu?

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.189

Uzun süreli damaryolu erişiminde port kateter uygulamaları

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.152

Kalsitonin gen bağlantılı peptit (CGRP) ve insan kremaster kası

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.26, ss.93

VP Shunt Migration to Scrotum.

European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN) Biennial Meeting 2012, Hollanda, 01 Mayıs 2012, ss.1

Sıcak infüzyon sıvısı ürodinamide fark yaratır mı?

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 01 Nisan 2012, cilt.1, ss.440

Çocuklarda nadir görülen bir durum: Hidrojen peroksit alımı

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.418

Gastrokolik Ligamanda Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör

XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.1

İleal triplikasyon

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.303

Çocuklarda varikoselin cerrahi tedavisi

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.222

Orşiektomi endikayonlarına 10 yıllık bakış

TÇCD&EPSU&PEDURO&ÇCHD Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.205
Link

Reküren over torsiyonuna yol açan nadir bir neden: Disgerminoma

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.335

Bir Yendioğanda Bir Çeşit “Kılıç Yutma”

XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.1

Trakebronşiyal yabancı cisim aspirasyonları

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.260

Gastrokolik ligamanda dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.311

Bir yenidoğanda bir çeşit kılıç yutma

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.340

Kolorektal polipler:klinik deneyim

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.249

Çocuklarda meme kitleleri

TÇÇD&EPSA&PEDURO&ÇCDH Ortak Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.25, ss.332

Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Uygulamalrına İlişkin Bir Deneyim.

VII. Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2011, ss.1

Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör

20. Ulusal Patoloji Kongresi-2010-Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül 2010, ss.78-79

Santral venöz port kateter uygulamalarının az görülen bir komplikasyonu: kateter ayrışması.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Tek merkezde standart tedavi yaklaşımıyla izlenen safra yolu atrezisi olgularının değerlendirilmesi.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Doğumsal izole trakeo-özofageal fistül: tanı ve tedavi yaklaşımları.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Ele gelmeyen testise yaklaşım ve histopatolojik bulgular.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Doğumsal izole trakeoözofageal fistül onarımı yapılan bir olgu sunumu. (Video sunumu)

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Çok nadir bir akut karın nedeni: perfore olmuş gangrenöz kolesistit.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Bir “dibrachius dicephalus dipus” yapışık ikiz olgusu.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Yenidoğan methemoglobinemisinin çok nadir bir nedeni: enteral metilen mavi.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Kronik nörolojik hastalık inmemiş testis riskini artırır mı?

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Yenidoğanda bilateral hemorajik testis infarktı.

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2010

Ürodinami sonrası bakteriüri anlamlı mıdır ?

Pedüro 201 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Nisan 2010

Çocuklarda testiküler mikrolitiazis.

Pedüro 201 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Nisan 2010

Cerrahi Girişim Gerektiren Over Kitleleri.

27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Türkiye, 01 Ekim 2009, ss.94

Pediatrik Hastalarda pilonidal sinüsün basit ve etkin tedavisi.

27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Türkiye, 01 Ekim 2009

Omphalomesenteric Duct Remnants.

7th Congress of the Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, Tunus, 01 Ekim 2008, ss.1

Pediatric Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

7th Congress of the Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, Tunus, 01 Ekim 2008, ss.1

Isolated renal hydatid cysts.

9th European Congress of Paediatric Surgery, Türkiye, 01 Haziran 2008

Wilms’ Tümörlerinde 16 yıllık deneyim sonuçları.

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2008

Çocuklarda bulgu veren omfalomezenterik kanal artıkları.

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2008

Kostik madde alımı öyküsü olan her çocukta rutin endoskopik inceleme yapılmalı mıdır?

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2008

Hidatik Kistlerde 15 yıllık deneyim.

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2008

Çocuklarda çok nadir bir karın içi kitle nedeni: dezmoid tümör.

XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Ekim 2007

Morgagni hernisi: bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi.

XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Ekim 2007

Çocuklarda spontan pnömotoraks.

XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Ekim 2007

Dalak epidermoid kistleri.

XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Ekim 2007

Results of splenectomy in our patients with chronic ITP.

XXXth World Congress of International Society of Hematology, Türkiye, 01 Ekim 2005, ss.1

Hipospadias komplikasyon cerrahisinde tunika vajinalis (TV) flepi kullanımı

XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.1

Fetiform sakrokoksigeal teratoma bir fetus-in-fetu varyantı mıdır?

XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.1

Long term albendazole treatment for multiple small hepatic hydatid cysts: complete cure in a case.

5th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Fransa, 01 Ekim 2004, ss.1

Fetiform sacrococcygeal teratoma: is it a fetus-in fetu variant ?

5th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Fransa, 01 Ekim 2004, ss.1

A common presentation for an uncommon anomaly: congenital prepubic sinus

5th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Fransa, 01 Ekim 2004, ss.1

100 Solid Tumors in 10 Years: A Single Institution’s Experience.

4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Türkiye, 01 Haziran 2002, ss.1

Fraser Syndrome associated with esophageal atresia

3 rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Yunanistan, 01 Ekim 2000, ss.1

Intestinal duplication cyst presenting in a hernia sac

3 rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Yunanistan, 01 Ekim 2000, ss.1

Fıtık kesesinde barsak duplikasyon kisti

XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.1

Fraser Sendromu: iki olgu sunumu

XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.1

Salmonella enfeksiyonuna sekonder gelişen hepatik abse olgusu

Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi 22.Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2000, ss.1

The Role of endothelin in ischemia and reperfusion injury

XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 1999, ss.1

Esophageal atresia: Four-year experience.

XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), Türkiye, 01 Ekim 1997, ss.1

Özefagus atrezisi: 6 yıllık deneyim.

Anne ve Bebek Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 1996, ss.1

Anteromedial type of diaphragmatic defect is not a variation of Morgagni hernia.

1st World Conference on the Prevention of Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children, Türkiye, 01 Nisan 1996, ss.1

The place of Livaditis myotomy in primary repair of esophageal atresia.

1st World Conference on the Prevention of Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children, Türkiye, 01 Nisan 1996, ss.1

norectal malformation as the underlying pathology of epididymitis in infancy

European Society of Paediatric Urology Annual Meeting (ESPU), İngiltere, 01 Mart 1996, ss.1

Primary repair of cloacal exstrophy: a case for discussion (Video presentation)

European Society of Paediatric Urology Annual Meeting (ESPU), İngiltere, 01 Mart 1996, ss.1

Kloakal ekstrofide erken primer onarım (Video sunumu)

XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Denizli, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.1

Abdominoscrotal hydrocele: report of two cases

XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Denizli, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.1

Interstitial hernia: a diagnostic dilemma in infants

XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Denizli, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.1

Sigmoid vaginoplasty and anorectoplasty for vaginal agenesis associated with anorectal malformation (Video presentation).

British Association of Pediatric Surgeons (BAPS) XLII Annual International Congress, İngiltere, 01 Temmuz 1995, ss.1

Postoperative sepsis in a neonatal surgical care unit

XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Mayıs 1994, ss.1

Özefagus atrezisi, gastro-özofageal reflü ve 24 saat pH monitorizasyonu

XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Mayıs 1994, ss.1

Pediatrik anestezi uygulamasında oral midazolam premedikasyonu

XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 01 Ekim 1993, ss.1

Evaluation of anorectal anomalies by magnetic resonance imaging

XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), Türkiye, 01 Ekim 1993, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Göğüs Cerrahisi

Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistüller, Yüksel M, Balcı AE, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.203-219, 2018

İnguinoskrotal Bölge Hastalıkları

Labial Sineşi, Çelik A, Karaman A, Günşar C, Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, İzmir, ss.111-114, 2018

Çocuklarda Apandisit ve Ayırıcı Tanısı

Komplikasyonlar ve Sonuç, Çelik A, Günşar C, Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, İzmir, ss.121-123, 2018

Pediatrik Jinekoloji

Fetus, Yenidoğan, Çocuk ve Ergen Over Kistleri, İlhan H, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.76-81, 2018

Çocuklarda Apandisit ve Ayırıcı Tanısı

Apandisitte Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri, Çelik A, Günşar C, Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bizim Büro Basımevi, İzmir, ss.23-48, 2018

Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları

Halsizlik Yakınması ile Başvuran On Yaşında Erkek Hasta, Karakoç F, Çakır E, Öktem S, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.391-394, 2014
Link

Çocuk Göğüs Hastalıkları Kitabı

Trakeostomi, Dağlı E, Karakoç F, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.467-471, 2007
Link