Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Cerrahi Tıp Bilimleri

  • Çocuk Cerrahisi

  • Genel Cerrahi

  • Proktoloji

  • Üroloji