Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

THEORIES ON FAMILY EFFECT ON ACADEMIC FAILURE: LITERATURE REVIEW

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.679-686, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

“ÜSTÜN/ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARA DESTEK EĞİTİM HİZMETİ SAĞLANMASI, TOPLUMSAL BİLİNÇ VE DUYARLILIĞIN ARTTIRILMASI” PROJESİNİN KATILIMCI ODAKLI BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.57, pp.359-373, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Moderniteyi Yeniden Düşünmek: Post-Kolonyalizm ve Sosyolojik Tahayyül

İnsan ve Toplum /Human & Society, vol.6, no.2, pp.175-178, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies, vol.11, no.14, pp.915-934, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, no.34, pp.385-394, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)