Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

THEORIES ON FAMILY EFFECT ON ACADEMIC FAILURE: LITERATURE REVIEW

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.679-686, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Moderniteyi Yeniden Düşünmek: Post-Kolonyalizm ve Sosyolojik Tahayyül

İnsan ve Toplum /Human & Society, vol.6, no.2, pp.175-178, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, no.34, pp.385-394, 2015 (Peer-Reviewed Journal)