Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Çocuk Nefroloji Derneği, 2016 Eğitim Toplantıları - II; Renal Tübüler Hastalıklar Kursu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 52. Türk Pediatri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 I. Çocuk Dostları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 12. Uludağ Pediatri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2016 Türk Nefroloji Derneği, İstanbul Şubesi Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 342

h-indeksi (WOS): 11