Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MENKUL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSASI BÜTÇELERİ (1931-1975)

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.18, ss.92-115, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Krize Köklü Çözüm Önerisi: Tek Dünya Parası

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.47, sa.545, ss.41-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Finans Tarihinin Kayıp Sayfası: Ankara Menkul Kıymetler Borsası (1938-1941)

1. Uluslararası Muhasebe ve Finansa Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.172-194

What the Skyscrapper Index Suggest

III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and III. Balkans and Middle East Countries Accounting and Accounting History, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2013, cilt.3, sa.2013, ss.2537-2544

Kitap & Kitap Bölümleri

Borsa Risalesi: Hava Oyunları

Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul, 2018

İstanbul Esham ve Tahvilat Borsası

IMKB Yayınları, İstanbul, 2015

Döviz Kuru İstikrarının Sağlanmasında Vergi Politikasından Yararlanılması: Tobin Vergisi

YENİ MALİYE Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler, Coşkun C. Aktan,Ahmet Kesik,Dilek Dileyici, Editör, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, ss.359-380, 2012

Osmanlı Anonim Şirketleri

Scala Yayıncılık, İstanbul, 2011

Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1995

Ansiklopedide Bölümler

TURİNG

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., ss.313, 2016

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., ss.307-309, 2016

Mecidiyeköy Likör Fabrikası

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., ss.319-320, 2016

İstanbul'un İktisadi Tarihi

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., ss.296-306, 2016

Nuri Demirağ Uçak Fabrikası

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., ss.315-317, 2016