Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

  • Lisans Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim-II

  • Yüksek Lisans Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

  • Lisans Genel Muhasebe -I