Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLTÜR ŞEHRİ İSTANBUL ETKİNLİKLERİ: SURİYELİ ÇOCUKLARLA DİL VE KÜLTÜR DERSLERİ MODEL OLUŞUMUNA DOĞRU

SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi- The Journal of Social Sciences), ss.203-216, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Interférences lexicales: Cas de l'Université de Marmara

İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi / Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.2, ss.89-100, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerine yönelik dil ihtiyaç analizi

3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 19 Mayıs 2017, ss.54

The Bilingualism of Turkish Families Living in France and The Construction of Identity

1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, Gent, Belçika, 23 Nisan 2015, ss.37-46

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 06 Haziran 2013, ss.1964-1977

Kitap & Kitap Bölümleri

La notion de subjectivité dans le texte littéraire et sa traduction

COMPRENDRE, ANALYSER ET TRADUIRE EMILE ZOLA (DU FRANÇAIS VERS LE TURC), Selim Yılmaz, Editör, Lincom Europa , Munich, ss.84-107, 2020

Correspondances et équivalences énonciatives dans le roman

COMPRENDRE, ANALYSER ET TRADUIRE EMILE ZOLA (DU FRANÇAIS VERS LE TURC), Selim Yılmaz, Editör, Lincom Europa , Munich, ss.65-83, 2020