Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerine yönelik dil ihtiyaç analizi

3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 19 Mayıs 2017, ss.54

The Bilingualism of Turkish Families Living in France and The Construction of Identity

1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, Gent, Belçika, 23 Nisan 2015, ss.37-46
Link

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 06 Haziran 2013, ss.1964-1977 Özet
Link