Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye 2015 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Université Stendhal: Grenoble Iıı, Département Sciences Du Langage Et Français Langue Étrangère - Fle (Llasıc)), Sciences Du Langage/ Français Langue Étrangère, Fransa 2012 - 2014
Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye 2010 - 2012
Lisans, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye 2005 - 2010
Lisans, Haute Ecole Charlemagne, Formation Pédagogique/ Bachelier - Aesı , Français Et Français Langue Étrangère, Belçika 2008 - 2009

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Fransızca Öğretmenleri için Öğretmen Eğitimi, CAVILAM, VICHY, 2018
Mesleki Eğitim, Université d'été 4, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2018
Mesleki Eğitim, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı, Marmara Üniversitesi, 2016
Mesleki Eğitim, Fransızca Eğitimi / Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği, Bacau Vasile Alecsandri Üniversitesi, 2016
Mesleki Eğitim, Université d'été 3- Stratégies Formatives, Marmara Üniversitesi, 2015

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Fransızca Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Araştırmacı, Université de Rouen, Laboratoire Dynamique du Langage in Situ 'DyLiS', Sciences du Langage, 2019 - 2019
Çevirici, Ankara Üniversitesi, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2010 - 2011

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

AYDIN S., CANDEMİR ÖZKAN C., AKYÜZ A., TÜBİTAK Projesi, Yabancı Dil Öğretmen Adayları için Araştırma Becerilerini Geliştirme Kursu, 2018 - 2018

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2015 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

“Carrefour des Ateliers FLE-Pratiques Innovantes de Lecture-Ecriture Dans l'Apprentissage du Français”, İstanbul, Aralık, 2018
Pédagogie Différenciée, İstanbul, Mart, 2018
Printemps Numérique IV/ 4. Uluslararası Dijital Bahar, İstanbul, Şubat, 2018
Filmer un film avec son smartphone, İstanbul, Ekim, 2017
3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiranë, Mayıs, 2017
30. YADOT Toplantısı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Uygulamaları ve Okuma Becerilerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi”, İstanbul, Şubat, 2017
Printemps Numérique III/ 3. Uluslararası Dijital Bahar, İstanbul, Şubat, 2017
Kültür, Edebiyat ve Çeviri Ekseninde Yabancı Dil Öğretiminin Güncel Durumu Paneli, İstanbul, Aralık, 2016
Yazma Uygulamaları ve Ölçme-Değerlendirme, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi (Yadot) Toplantısı, Aralık, 2016
Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Öğretim Teknikleri ve Uygulamaları Paneli, Kasım, 2016
Sözlü İletişim ve Dillerarası Etkileşim Konferansı, İstanbul, Kasım, 2016
16. Uluslararası Deyişbilim Sempozyumu, Antalya, Ekim, 2016
Uluslararası Fransızca Öğretimi Kolokyumu, İstanbul, Mayıs, 2016
II. Türk-Arap Yüksek Öğretim Kongresi, İstanbul, Nisan, 2016
Printemps Numérique II/ 2. Dijital Bahar, İstanbul, Şubat, 2016
"Voie/x du FLE II-Les mots? Je me souviens" Sempozyumu, İstanbul, Ocak, 2016
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Kasım, 2015
VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Ekim, 2015
I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Gent, Nisan, 2015
New Technologies in Education 3, Belgrad, Şubat, 2015
Spectrum of Education 3-Creativity, İstanbul, Nisan, 2014
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Eylül, 2012
II. Türk- Latin Amerika ve Karayipler Forumu, Ankara, Eylül, 2010
1. Ulusal Sempozyum: Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarındaki İngilizce Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Ankara, Mayıs, 2008
Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Kasım, 2007

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 10. Bilim ve Kültür Günleri, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016

Ödüller

Candemir Özkan C., Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Üçüncülüğü, Gazi Üniversitesi, Haziran 2010

Görsel Etkinlikler

CANDEMİR ÖZKAN C., Kurum Stüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı, 2009 - 2009