Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Aralık 2018“Carrefour des Ateliers FLE-Pratiques Innovantes de Lecture-Ecriture Dans l'Apprentissage du Français”

  İstanbul

 • Mart 2018Pédagogie Différenciée

  İstanbul

 • Şubat 2018Printemps Numérique IV/ 4. Uluslararası Dijital Bahar

  İstanbul

 • Ekim 2017Filmer un film avec son smartphone

  İstanbul

 • Mayıs 20173. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

  Tiranë

 • Şubat 201730. YADOT Toplantısı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Uygulamaları ve Okuma Becerilerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi”

  İstanbul

 • Şubat 2017Printemps Numérique III/ 3. Uluslararası Dijital Bahar

  İstanbul

 • Aralık 2016Kültür, Edebiyat ve Çeviri Ekseninde Yabancı Dil Öğretiminin Güncel Durumu Paneli

  İstanbul

 • Aralık 2016Yazma Uygulamaları ve Ölçme-Değerlendirme, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi (Yadot) Toplantısı

 • Kasım 2016Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Öğretim Teknikleri ve Uygulamaları Paneli

 • Kasım 2016Sözlü İletişim ve Dillerarası Etkileşim Konferansı

  İstanbul

 • Ekim 201616. Uluslararası Deyişbilim Sempozyumu

  Antalya

 • Mayıs 2016Uluslararası Fransızca Öğretimi Kolokyumu

  İstanbul

 • Nisan 2016II. Türk-Arap Yüksek Öğretim Kongresi

  İstanbul

 • Şubat 2016Printemps Numérique II/ 2. Dijital Bahar

  İstanbul

 • Ocak 2016"Voie/x du FLE II-Les mots? Je me souviens" Sempozyumu

  İstanbul

 • Kasım 2015Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

  İstanbul

 • Ekim 2015VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

  İstanbul

 • Nisan 2015I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

  Gent

 • Şubat 2015New Technologies in Education 3

  Belgrad

 • Nisan 2014Spectrum of Education 3-Creativity

  İstanbul

 • Eylül 201221. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  İstanbul

 • Eylül 2010II. Türk- Latin Amerika ve Karayipler Forumu

  Ankara

 • Mayıs 20081. Ulusal Sempozyum: Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarındaki İngilizce Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

  Ankara

 • Kasım 2007Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi

  Ankara

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2019 - 2019Diğer, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma

  Université de Rouen, Fransa

Yayıncılık Etkinlikleri

 • 2009 - 2009https://www.youtube.com/watch?v=rC4xwRquuK8&t=379s

  Kurum Stüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı