Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Duras et le Spectre de Barthes : L'Amant dans La Chambre claire

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Printemps Numérique 6 / Uluslararası Dijital Bahar 6

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 “Carrefour des Ateliers FLE-Pratiques Innovantes de Lecture-Ecriture Dans l'Apprentissage du Français”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Pédagogie Différenciée

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Printemps Numérique IV/ 4. Uluslararası Dijital Bahar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Filmer un film avec son smartphone

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

  Katılımcı

  Tiranë, Arnavutluk

 • 2017 30. YADOT Toplantısı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Uygulamaları ve Okuma Becerilerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Printemps Numérique III/ 3. Uluslararası Dijital Bahar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Yazma Uygulamaları ve Ölçme-Değerlendirme, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi (Yadot) Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Kültür, Edebiyat ve Çeviri Ekseninde Yabancı Dil Öğretiminin Güncel Durumu Paneli

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Sözlü İletişim ve Dillerarası Etkileşim Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Öğretim Teknikleri ve Uygulamaları Paneli

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 16. Uluslararası Deyişbilim Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 10. Bilim ve Kültür Günleri

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Fransızca Öğretimi Kolokyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 II. Türk-Arap Yüksek Öğretim Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Printemps Numérique II/ 2. Dijital Bahar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 "Voie/x du FLE II-Les mots? Je me souviens" Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

  Katılımcı

  Gent, Belçika

 • 2015 New Technologies in Education 3

  Katılımcı

  Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2014 Spectrum of Education 3-Creativity

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 II. Türk- Latin Amerika ve Karayipler Forumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 1. Ulusal Sempozyum: Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarındaki İngilizce Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2010 Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Üçüncülüğü

  Gazi Üniversitesi