Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kefalet Sözleşmesinin Geçerliliği ve Sona Ermesi Bakımından Asıl Borç

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.341-369, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Vasiyetname Lehine Yorum İlkesi ve Bu İlkenin Türk Medeni Kanunu’na Yansımaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.571-605, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türk Medeni Kanunu'na Göre Mirasçı Atama

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.40-49, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Responsibility of the Recognizing Person

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.76, no.1, pp.309-321, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Ticari Vekil

İstanbul Barosu Dergisi, vol.87, no.2013, pp.321-340, 2013 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Seyircisiz Oynama Cezalarının Uygulanmasına Ilişkin Düşünceler

Güncel Hukuk, vol.2012, no.11, pp.58-60, 2012 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Niyet Mektubu ve Himaye Açıklaması Kavramlarının Türk Borçlar Kanunu Sistematiği Açısından Değerlendirilmesi

Altınbaş Üniversitesi Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu III , İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.39-40 Creative Commons License

Avukatın Hapis Hakkı

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.187-210 Creative Commons License

Tasarruf Finansman Sözleşmesine İlişkin Düzenlemelerin Tüketicinin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.270-277 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sözleşmenin Kurulması

On İki Levha, İstanbul, 2021

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcunun Ölçüsü

in: Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler, Başak Baysal, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.357-373, 2017 Creative Commons License

Manevi Tazminat İsteminin Devrine Getirilen Yasal Sınırlamanın Yerindeliği

in: Sorumluluk Hukuku Seminerler, Başak Baysal, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.471-485, 2016 Creative Commons License