Yaptığı Tezler

Doktora, Sözleşmenin Kurulması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, 2020
Yüksek Lisans, Tıbbi Kayıtlar, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2015

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk , 2022 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk , 2020 - 2022
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk , 2019 - 2020
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2016 - 2019
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk , 2015 - 2016

Verdiği Dersler

Miras Hukuku 2, Lisans, 2021 - 2022
Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2, Lisans, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Borçlar Hukuku Özel Hükümler 1, Lisans, 2021 - 2022
Çocuk Hukuku, Lisans, 2021 - 2022
Miras Hukuku 1, Lisans, 2021 - 2022
Spor Hukuku, Lisans, 2020 - 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Editör, 2021 - Devam Ediyor
İstanbul hukuk mecmuası, Yardımcı Editör, 2016 - 2018
Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, Yayın Kurul Üyesi, 2016 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2022
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Diğer Dergiler, Mayıs 2022
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2022
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2021

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Altınbaş Üniversitesi Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu III, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2022
Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2021
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2021
Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Davetli Konuşmacı, Konya, Türkiye, 2021
Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015