Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2022 Altınbaş Üniversitesi Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu III

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi

  Invited Speaker

  Konya, Turkey

 • 2015 Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey