Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Processes of Curriculum Design: SUPSKY Curriculum Design Model

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, cilt.6, sa.12, ss.33-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EXPLAINING TEACHER IDENTITY: A CRITICAL REVIEW OF THE LITERATURE

t" INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION REDESIGNING FUTURE iN THE LIGHT OF CURRICULUM STUDIES , Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.301-302

Örtük Program Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Unsurları

ICES UEBK 2019 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.259-261

Supsky Curriculum Design Models

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 Ekim 2015, ss.357-358