Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Basics of New Turkish Industrial Propert Law

Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol.13, pp.492-503, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil ‘Güvenli Liman’ mıdır?

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, vol.1, pp.403-430, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’de İlaçların Patent ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları ile Korunması

Terazi, vol.9, pp.731-734, 2014 (National Non-Refereed Journal)

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNDA TESCİLSİZ SINAÎ ÜRÜNLERİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, pp.157-174, 2012 (National Refreed University Journal)

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davasının Üçüncü Kişilere Etkisi

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, vol.1, pp.401-412, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme

Ankara Barosu Yayınları, vol.2, pp.719-737, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Patent ihlaline cezai yaptırımın uygunluğu tartışmaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.79-100, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sınai Mülkiyete İlişkin Hükümsüzlük Davalarında Mutlak Yenliğin Bilirkişiler Tarafından Araştırılması

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, vol.2, pp.511-526, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Mimari Eserlerde Eser Sahibi ile Yapı Malikinin Menfaatlerinin Dengelenmesi

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), vol.12, pp.45-65, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tasarımların Kısmi Hükümsüzlüğü

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı , no.2009, pp.319-331, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi

Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.1, no.3, pp.38-73, 2006 (Other Refereed National Journals)

Fikri Mülkiyet Hakları: Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, no.7, pp.714, 2005 (Other Refereed National Journals)

Anayasa Mahkemesinin Faydalı Model ve Markalara İlişkin Kararlarının Düşündürdükleri: Anayasaya Aykırılık Sorunu

n Faydalı Model ve Markalara İlişkin Kararlarının Düşündürdükleri: Anayasaya Aykırılık Sorunu. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), vol.4, no.3, pp.43-70, 2004 (Other Refereed National Journals)

Tasarım Hukukunda ‘Bilgilenmiş Kullanıcı’ ve Uygulamada Bazı Sorunlar

BETA, vol.2, pp.387-395, 2003 (National Non-Refereed Journal)

AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması (I)

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), vol.2, no.1, pp.53-87, 2002 (Other Refereed National Journals)

Topluluk ve Türk Hukukunda Görünmeyen Tasarımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.205-219, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tasarımcıya Seçenek Bırakmayan Tasarımların Hukuki Durumu

BETA, vol.1, pp.645-670, 2002 (National Non-Refereed Journal)

AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması (II)

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), vol.2, no.2, pp.27-46, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tasarımların Onarım Amaçlı Kullanımı

BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ, no.2, pp.269-296, 2001 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımları Koruma Şartları.

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), vol.1, pp.23-57, 2001 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması (Çoklu Koruma)

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), vol.1, no.3, pp.43-72, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bağımlı Çalışma İlişkilerinde Geliştirilen Fikri Mülkiyet Hakları ve Teşvik Mekanizmaları

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 31 October 2019, pp.101-116

Applied Art Protection in Turkish Law and Strategies

Applied Arts under IP Law, The Uncertain Border between Beauty and Usefulness, Rome, Italy, 15 September 2016, pp.195-200

Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması

6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, İstanbul, Turkey, 10 May 2012, pp.157-174

Tasarım Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Düşünceler

4. Ulusal Tasarım Kongresi; Tasarım veya Kriz, İstanbul, Turkey, 08 October 2009, pp.315-325

Tasarımların Uluslararası Düzeyde Korunması

III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak, İstanbul, Turkey, 19 June 2006, pp.392-403

Tasarım ve Faydalı Model Korumasında Yaşanan Sorunlar

İstanbul Ticaret Üniversitesi 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 May 2005, pp.155-163

Korsanlıkla Mücadele ve Matbaa Sektörü

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası II. Uluslararası Katılımlı Kâğıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 02 December 2004 - 05 April 2021, vol.2, pp.159-178

Ambalaj ve Grafik Tasarımlarının Hukuken Korunması

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası III. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 03 December 2003, vol.1, pp.155-188

Yedek Parça Tasarımlarının Korunması ya da Otomotiv Yan Sanayiinin Var Olma Mücadelesi

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 11 January 2002, pp.541-570

Books & Book Chapters

Çalışan Buluşları Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

Waiting for the New Copyright Code

türkiye basım yayın meslek birliği, İstanbul, 2013

Turkey

in: Copyright Throughout the World, Silke Von Lewinski, Editor, Thomson Reuters, Minnesota, pp.1-112, 2013

Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010

Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele

Hayat Yayınları, İstanbul, 2004

Tasarım Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003

Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması

Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2001