Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Preliminary Examination in Appeal Proceeding According to the Code of Civil Procedure

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.2659-2701, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ticaret Şirketlerinde Ortakların Kişisel Alacaklılarının Şirkete Yöneltebilecekleri Haciz Talepleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.27, no.1, pp.167-211, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.75-114, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Turkish Execution Law

in: Turkish Private Law, Korkusuz M.R., İpekel Kayalı F., Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.435-452, 2018