Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin algıları

Electronic Journal of Social Sciences, cilt.16, ss.971-984, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Uygulamalar

Sakarya University Journal of Education, cilt.7, ss.155-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Gereksinimli Öğrencilerde Motivasyon

Eğitimde Motivasyon, Ömer Avcı,Emine Ayyıldız, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.198-212, 2020

Tipik Gelişen Bireylerde Cinsel Gelişim

Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Cinsellik Eğitimi, Didem Güven, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.28-45, 2019

Kaynaştırma Ortamlarında Destek Özel Eğitim Hizmetleri

Kaynaştırma Ortamlarında Uygulamalar, Emine Sema Batu, Editör, Anadolu Yayınları, Ankara, ss.169-189, 2019

Özel Gereksinimli Bireylere İlişkin Temel Kavramlar

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi, Onur Kurt, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.3-30, 2019

Yetersizlik Alanları ve Özellikleri

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi, Onur Kurt, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.33-65, 2019

Evde ve Toplumsal Ortamlarda Bilişsel Gelişimi Destekleme

3-6 Yaş Çocuklara Evde Gelişimsel Destek (Ebeynler/Bakıcılar için), Onur Kurt, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.22-42, 2017

Kurumda Bilişsel Gelişimi Destekleme

3-6 Yaş Çocuklara Kurumda Gelişimsel Destek (Eğitimciler/Uzmanlar için), Onur Kurt, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.24-48, 2017