Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vergi Raporu, vol.30, no.276, pp.28-49, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Maliye Çalışmaları Dergisi, vol.65, pp.71-89, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

6183 Sayılı Kanunla Düzenlenen Kamu Borçlularına Özgü Suçlar

Mali Hukuk Dergisi, vol.15, no.170, pp.259-288, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türk Vergi Yargısında Duruşma

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.333, pp.26-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Vergi Denetimi: Fırsatlar ve Riskler

V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 October 2022, pp.92-101

SOSYAL BÜTÇELEMEDE ÇOCUK DOSTU BÜTÇE VE KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE ANALİZİ

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, no.3, pp.63

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Türkiye’de Uygulanan Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarına Bir Bakış

8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrad, Serbia And Montenegro, 28 June 2017, pp.82

The Effect of Public Incentive Policies on the Development of Wind Power Plants in Turkey

International Congress of Energy, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.89-102

The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.642-648 identifier

Books & Book Chapters

Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Vergilendirmenin Sosyo Psikolojik Boyutunun Seçmen Tercihleri Açısından İncelenmesi: 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi Örneği

in: PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS OF TAXATION, Dr. Öğretim Üyesi Rana DAYIOĞLU ERUL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.463-487, 2022

A Comparative Analysis of Advance Pricing Agreements in Turkey and the United States

in: The Political Economy of Public Finance, Çelen M., Zülfüoglu Ö., Robak E., Editor, Ijopec Publıcatıon, Londra, pp.187-203, 2017

Episodes in the Encyclopedia

The SAGE Encyclopedia of the Internet

Sage Publications, Inc., pp.588-590, 2018