Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Influence of Consumers’ Price Perception on Purchase Intention from Discount Markets

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.6, pp.141-154, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kitap İncelemesi: Nöropazarlama Reklam Tasarımı ve Etik

İş Ahlakı Dergisi, vol.12, no.1, pp.203-205, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Fırsat Sitelerinden Alışveriş Yapanlar İle Yapmayanlar Arasındaki Farkların Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.76-90, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Eğilimsel Ve Durumsal Faktörlerin Anlık Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Ve Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.4, no.12, pp.761-771, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Teknoloji Mağazalarının Mağaza Kişiliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.9, pp.1070-1082, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Z Kuşağına Pazarla-Ma

in: Pazarla-Ma Teoriden Pratiğe, Mehmet Baş,İnci Erdoğan Tarakçı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.27-45, 2022

Impulse Buying Behavior

Ekin Yayınevi, Ankara, 2021

Turizm Sektöründe Spor Pazarlaması

in: Turizm Sektöründe Pazarlama Paradigmaları, Osman Özdemir, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.21-39, 2021

Pazarlamada Büyük Veri

in: Dijitalleşen Dünyada Pazarlama, Mehmet Sağlam, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.69-96, 2021

Ağ Pazarlama

in: Değişen Pazarlama Anlayışı: Yeni Pazarlama Yaklaşımları II, Yavuz Akçi,Kazım Kılınç,Arif Yıldız, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.211-229, 2020

Pazarlama İletişimi ve Sosyoloji

in: Pazarlama ve Sosyoloji: İşletme ve Toplum İlişkisi, Mustafa Ünsalan, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.233-252, 2019

Other Publications