Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetim Ve Pazarlama, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Yeditepe University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme (Almanca), Turkey

 • 2009 - 2010 Undergraduate Double Major

  Hochschule Bremen, School of International Business, European Finance and Accounting, Germany

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  EĞİLİMSEL, DURUMSAL VE SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Pazarlama

 • 2013 Postgraduate

  TEKNOLOJİ MAĞAZALARININ MAĞAZA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C2 Mastery German