Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of low sleep quality on sexual function, in women with fibromyalgia

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, cilt.0, no.4, ss.1-4, 2015

The relationship between level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.377-382, 2009 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urinary Microbiome

International Archives of Urology and Complications, cilt.5, ss.1-3, 2019
Link

Renal Biopsy Technique and Complications

Journal of Nephrology Research, cilt.2, no.2, ss.113-114, 2016

Bladder Cancer and NOS-NO Gene Polymorphısms

Journal of Nephrology Research, cilt.1, ss.1-5, 2015
Link

Bladder Cancer and Genetic Polymorphism

European Medical Journal, cilt.20, no.1, ss.20-25, 2015

Fournier’s Gangrene and Prognostic Scoring Systems

International Archives of Urology and Complications, cilt.1, no.1, ss.1, 2015

Varikosel: Tanı, Değerlendirme ve Tedavi Endikasyonları

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, cilt.5, ss.38-46, 2012

Travma Dışı hematüri

Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med, cilt.8, ss.192-197, 2008

Testis ve Eklerinin Benign Lezyonları

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, cilt.1, ss.8-13, 2008

Metastatik Prostat kanseri: Genç hastalarda Multidisipliner Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, cilt.1, ss.90-97, 2008

Surgical treatment of cystic Renal Disease

Journal of International Medicine Science, cilt.1, ss.70-77, 2005

Pelvis Renalis ve Üreter Tümörleri

Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi, cilt.6, ss.35-41, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Relation of de-ritis and APRI scores with biochemical recurrence in patients with radical prostatectomy

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.326-327

AGGRESSİVE PROSTATE CANCER DEVELOPMENT MIGHT BE UNDER THE REGULATION OF BOTH TREGS AND miRNA S

EUROPEAN HUKAN GENETİCS CONFERENCE, Milan, İtalya, 16 Haziran 2018, cilt.2619, no.2619, ss.1

Ürotelyal mesane kanserinde p16, p21, p53,ki67, ARID1A ve PTEN immün ekspresyonun klinik önemi

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 06 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.57

Yüksek riskli prostat kanserinde radikal prostatektomi sonuçlarımız

Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, Bursa, Türkiye, 28 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.72-73

TRUS prostat biyopsisi ve radikal prostatektomi patolojik değerlendirmeleri ne derece uyumlu?

Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, Bursa, Türkiye, 28 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.78

Küçük testis tümörlerinin tedavisinde testis koruyucu cerrahinin yeri

24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 Ekim 2015, ss.136-137

The outcomes of retrograde intrarenal surgery in treating renal cystine stones

33rdWorld Congress of Endourology and SWL, Londra, İngiltere, 01 Ekim 2015, ss.114

Evaluation of prognostic factors and defination of new prognostic parameter in Fournier's Gangrene

AUA 2015, New Orlians, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Mayıs 2015, cilt.193, no.4, ss.289

The impact of serum and urinary HER2/neu protein in patients with primary non-muscle invasive bladder cancer

AUA-Eurasian Urology Platform Joint Meeting, New Orlians, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Mayıs 2015, cilt.10, no.1, ss.3

Genç hastada metastatik renal hücreli karsinom: olgu sunumu

6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Baku, Azerbaycan, 29 Ocak 2015, ss.77

Obezite ile prostat kanseri agresifliği arasında ilişki

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.104

Prostat kanserli hastalarda gelişen ikincil kanserler

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.114

Comperison of flexible ureteroscope and semirigid ureteroscope in treating upper ureteral stones

The 32nd Word Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, Tayvan, 03 Eylül 2014, cilt.28, no.1, ss.74

Adrenal kitlelere yaklaşım: Medeniyet Üniversitesi deneyimi

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2013, cilt.1, no.19, ss.72

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıp Hukuku Vaka Okumaları

Lazer Prostatektomi ve TUR-P:Endikasyonu ve onam tartışması, Alii İhsan Taşçı, Editör, No-Bel Matbaacılık San.Tc. Ltd.Şti., İstanbul, ss.317-320, 2017

Bladder CANCER

Intravesical Treatment Modalities in Bladder Cancer: Current and Future perspectives, M Hammad Ather, Editör, Intech, Rijeka, ss.105-110, 2016

Campbells Urology 9ncu baski

Bobrek Tasi Hastaliklarinda Medikal Tedavi , Yaman O, Editör, Gunes, Ankara, ss.356-360, 2014

Uroloji Masaustu Basvuru Kitabi

Kasa Invazif Mesane Kanseri, Baltaci S, Editör, Gunes, Ankara, ss.489-507, 2013

Prostatın Benign Hastalıkları Kitabı

BPH Tedavisinde Konvansiyonel Cerrahi Yöntemler, Ates Kadioglu, Editör, Istanbul Tip, İstanbul, ss.146-152, 2009

Ürolojide Yeni Ufuklar – Üroonkoloji Kitabı

Küçük Solit renal Kitlelerde Doğal Seyir ve Perkütan Biyopsinin Rolü, Baltaci S, Editör, Gunes, Ankara, ss.159-172, 2009

Üriner Sistem Taş Hastalığı Kitabı

“Üriner Sistem Taşlarının Oluşumunda Makromoleküller ve İdrar İnhibitörleri, Muslumanoglu A, Esen t, Tefekli A, Editör, Nobel, İstanbul, ss.27-56, 2007

Campbell Üroloji.,Sekizinci Baskı.

Radikal Prostatektomi, Anafarte , Yaman O, Editör, Gunes, Ankara, ss.3080-3106, 2007