Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of the Ottoman travelogues of the sixteenth century

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.435-451, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XVI. Yüzyıl Osmanlı Seyahatnameleri Hakkında Bir Değerlendirme

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.435-451, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı ve Gelişimi

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, cilt.38, ss.27-160, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Bürokrasisinde Evrak Sahteciliği, Diplomatik ve Diplomatika Eğitimi

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.197-228, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Defterdarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.145-228, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Divan Tercümanları Ve Osmanlı Kültür ve Diplomasisindeki Yerleri

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.41-86, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XV-XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Divan-ı Hümayun Katipleri

Journal of Turkish Studies, cilt.31, ss.41-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Haricinde Bulunan Osmanlı Kadı Sicilleri

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.201-214, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Tımar Tevcih Sistemi

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.29-35, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meşihat Arşivi’nde Muhafaza Edilen Nakibu’l-Eşrâf Defterleri

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.21-26, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meşihat Arşivi’nde Şeyhülislamlık Merkez Kalemlerine Ait Bazı Defterler

Arşiv Araştırmaları Dergisi, ss.113-122, 2000 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul Kadılığı Tarihçesi ve İstanbul Kadı Sicillerine Dair Tetkikler

İstanbul Araştırmaları, ss.71-87, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Üsküdar ve Çevresi Tarihinin Yeni Kaynakları: Valide Camiinde Bulunan Siciller

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.205-216, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Meşihat Arşivi’nde Yeni tasnif Olunan Siciller

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.122-151, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edirne Tereke Defterleri

Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.176-183

XVI. Yüzyılda Üsküdar Evi ve Üsküdar’da Ev Satışları

V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2008, ss.217-0

Kitap & Kitap Bölümleri

XVII-XIX. Yüzyıl Tahvil Ahkam Defterlerinde Alt Serilerin Ortaya Çıkışı

Kitaplara Vakfedilmiş Bir Ömür İçin Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan, Ülker B., Aydın B., Editör, Aaa, İstanbul, 2013

XVI. Yüzyıl Divan-ı Hümayun Ruus Defterleri

Arşiv Emektarlarına Armağan, Oğuz N., Keskin İ., Editör, Timaş, İstanbul, ss.29-40, 2013

Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Müderrisleri

Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Emecen F., Keskin İ., Beyoğlu Ali A. , Editör, Timaş, İstanbul, ss.155-191, 2013

Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Mukayeseli İstatistik Faaliyetleri ve Kanuni Dönemine Ait Bir Mevacip Defteri

Yücel Dağlı Anısına, Evangelia Balta, Editör, Turkuaz, İstanbul, ss.53-78, 2011

Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Bursa: Bursa Seyahatnameleri

Yavuz Argıt Armağanı, Birol Ülker, Editör, İsam, İstanbul, ss.187-198, 2010

Osmanlı Bürokrasisinde Doğu-Batı Dilleri ve Türkçe

Essays in Memory of Hazel E. Heughan, Chris Ferrard, Editör, K.Y., Edinburgh, ss.49-58, 2007

Osmanlı Siyasi Tarihinde Mevleviler ve Sultan II. Abdülhamid ile İlişkilerine Dair Yeni Belgeler

Osmanlı, Hasan CElal Güzel, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.389-396, 1999