Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Arşivcilik Anabilimdalı, Türkiye

 • 1994 - 1996Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Arşivcilik Anabilimdalı, Türkiye

 • 1990 - 1994Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arşivcilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003Doktora

  Osmanlı Bürokrasisinde Divan-ı Hümayun Defter Formlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilimdalı

 • 1996Yüksek Lisans

  Osmanlı Yenileşmesi Döneminde Bab-ı Meşihat’ın Bürokraitk Yapısı ve Evrak İdaresi

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Arşivcilik Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce