Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1994 - 2008 Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arşivcilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

  • 2011 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

  • 2011 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi