Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.2549-2560, 2018 Özet
Link

Web Reputation Index for XU030 Quote Companies

Journal of Industrial and Intelligent Information, cilt.3, ss.110-113, 2015

Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.5, ss.221-225, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Katılımcı Çalışma İklimi, Kişi İş ve Kurum Uyumu Ve Kurumsal İtibar Algısı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.1

Sürdürülebilir Kalite Algısı İşten Ayrılma Niyetini Nasıl Etkiler?

17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.460-465

Çalışan Performansı ve Mali Performans İlişkisi

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.1

Çalışanlarda Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-2017, Adana, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.1

THE EFFECT ON TRUST TO ORGANIZATION AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATION: AN APPLICATION

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.544-551 Özet

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management of Education)

10th International Conference on Knowledge, Economy, and Management, İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012, ss.842-856

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Örgüt Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)

1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, Konya, Türkiye, 11 Ekim 2012, ss.375-386

Kitap & Kitap Bölümleri

İş'te Pozitif Davranış

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017
Link

Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular

Çalışmaya Tutkunluk, Kavi, E., Editör, Dora Basım-Yayın, Bursa, ss.191-215, 2017
Link

Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Kavi, E., Editör, Dora Basım-Yayın, Bursa, ss.161-190, 2017
Link