Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2022 Appointment Academic Staff

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • June 2022 Appointment Academic Staff

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • June 2022 Doctoral Examination

  Marmara Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2022 Appointment Academic Staff

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2022 Appointment Academic Staff

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2022 Appointment Academic Staff

  Istanbul Medeniyet University

  Appointment Academic Staff

 • June 2021 Doctorate

  İstanbul Okan Üniversitesi

  Doctorate

 • April 2021 Appointment Academic Staff

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • February 2021 Doctorate

  Marmara Üniversitesi

  Doctorate

 • February 2021 Post Graduate

  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2020 Doctorate

  İstanbul Okan Üniversitesi

  Doctorate

 • July 2020 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi

  Post Graduate

 • November 2019 Doctorate

  İstanbul Okan Üniversitesi

  Doctorate

 • July 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • May 2019 Post Graduate

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Yunus Emre Altun Yüksek Lisans Tez Savunması

Activities in Scientific Journals

 • 2019 - Continues Sage Open

  Assistant Editor

 • 2016 - Continues Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

  First Editor

 • 2016 - Continues Journal of Behavior at Work-Editör

  First Editor

 • 2017 - 2018

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2019 - Continues Türk Kızılay Derneği

  Consultant

Scientific Refereeing

 • June 2022 TUBITAK Project

  3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı, Istanbul Medeniyet University, Turkey

 • March 2021 SAGE OPEN

  Journal Indexed in SSCI

 • August 2020 Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ)

  Other Indexed Journal

 • May 2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2020 SAGE OPEN

  Journal Indexed in SSCI

 • May 2019 İş ve İnsan Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2019 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2019 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2019 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2019 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2018 Rast Müzikoloji Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2018 Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA)

  Other Indexed Journal

 • January 2018 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG)

  SCI Journal

 • January 2018 TURAR Turizm & Araştırma Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2017 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2017 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2017 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2017 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ)

  Other Indexed Journal

 • December 2016 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal