Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2019 - 2019Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor Sürdürülebilir Kalite Algısı Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    ÇANKIR B. (Yürütücü) , ARIKAN S.

  • 2018 - 2018Psikolojik İyi-Oluşun Çalışmaya Tutkunluk Ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    ÇANKIR B. (Yürütücü) , ŞAHİN S.