Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Istanbul Kultur University, Instıtute Of Graduate Studıes And Research, Psychology

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2018 - 2021 Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2017 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2016 - 2017 Research Assistant PhD

  Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2010 - 2016 Research Assistant

  Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

 • 2014 - 2015 Research Assistant

  University of Texas at Dallas, School Of Management, Management

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Health Sciences Institute, Health Tourism Management

 • 2021 - Continues Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Head of Department Graduation Commission

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Dikey Geçiş Komisyonu Başkanı

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Yatay Geçiş Komisyonu Başkanı

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Bölüm Kurulu Üyeliği

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Ders İntibak Komisyonu Başkanı

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Member of the Assignment and Term Extension of the Evaluation Committee of Asst. Assoc.

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2018 - Continues Rectorate Commissioner

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitimi Değerlendirme Ve Geliştirme Komisyonu

 • 2019 - 2022 Assistant Director of Vocational School

  Istanbul Medeniyet University, School Of Civil Aviation

 • 2019 - 2022 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, School of Civil Aviation

 • 2019 - 2021 Staj Koordinatörü

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2018 - 2021 Bölüm İntibak Komisyonu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2017 - 2021 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2013 - 2016 Farabi Program Institutional Coordinator

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2012 - 2016 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Courses

 • Undergraduate Entrepreneurship and Project Management in Health Institutions

 • Undergraduate Organizational Change Strategies in Health Institutions

 • Undergraduate Contemporary Management Approaches

 • Undergraduate Management

 • Postgraduate Project Cycle Management in Non-Governmental Organizations

 • Postgraduate Project Cycle Management in Non-Governmental Organizations

 • Postgraduate Strategic Planning

 • Postgraduate Human Resources Management

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Management Psychology

 • Postgraduate Human Resources Management

 • Postgraduate Education Management

 • Undergraduate Group Dynamics and Teamwork

 • Undergraduate Organizational Behavior

 • Undergraduate Organizational Behavior in Healthcare Businesses

 • Postgraduate Strategic Management in Health Institutions

 • Postgraduate Project Cycle Management in Non-Governmental Organizations (NGOs)

 • Postgraduate Strategic Planning

 • Undergraduate Introduction to Business

 • Postgraduate Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Postgraduate Educational Institutions Management

 • Undergraduate Behavioral Sciences

 • Postgraduate Management and Organization Theories

 • Postgraduate Örgütsel Davranış

 • Postgraduate Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

 • Postgraduate Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Social Work Management

 • Doctorate Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Postgraduate Organizational Behavior

 • Undergraduate Organizational Behavior

 • Postgraduate Strategic Management in Tourism Enterprises

 • Postgraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Introduction to Management

 • Doctorate Strategic Management in Tourism Enterprises

 • Postgraduate Financing and Budgeting in Education

 • Undergraduate Intrroduction to Management

 • Postgraduate Educational Institutions Management

 • Undergraduate Introduction to Business

 • Postgraduate Human Resources Management

 • Postgraduate Human Resources Management in Tourism Businesses

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Introduction to Business

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Postgraduate Organizational Behavior in Tourism Businesses

 • Undergraduate İşletmeye Giriş

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • THE EFFECT OF POSITIVE SOUND MAKING BEHAVIOR ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

  Çankır B. (Consultant)

  E.Kalkan(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • The Effect of Intrinsic Motivation on Positive Voice Behavior

  Çankır B. (Consultant)

  Y.Emre(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • The Impact of Personalized Agreements (I-Deals) on Business Performance

  Çankır B. (Consultant)

  F.Dede(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • AGILE AND AGILE TRANSFORMATION IN THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY

  Çankır B. (Consultant)

  C.Bağırtan(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORIENTATION PROCESS

  Çankır B. (Consultant)

  F.Evcin(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • İŞYERİ ARKADAŞLIĞI İLE ÇALIŞAN ETKİNLİĞİ...

  Çankır B. (Consultant)

  S.Topçu(Student), Masters (Non-Thesis), 2019

 • THE EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS ON HUMAN RESOURCES SPECIFIC TO RECRUITMENT

  Çankır B. (Consultant)

  M.Tut(Student), Masters (Non-Thesis), 2019

 • Çalışanların İşletmeye Ortak Edilmesi...

  Çankır B. (Consultant)

  F.Kocakafa(Student), Masters (Non-Thesis), 2019

 • BAĞLILIK VE PERFORMANS

  Çankır B. (Consultant)

  İ.Sözen(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞEN YOLSUZLUKLAR VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

  Çankır B. (Consultant)

  M.Kara(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISI VE İŞ TATMİNİ

  Çankır B. (Consultant)

  B.Ekşi(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Personel Seçme Sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakatın Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

  Çankır B. (Consultant)

  M.ALIZADA(Student), Masters (Non-Thesis), 2017

Designed Programs

 • 2019 - Continues Management of Non-Governmental Organizations

  Undergraduate Minor

  Çankır B.