Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2016Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat), Türkiye

 • 2014 - 2015Doktora

  The Unıversıty Of Texas At Dallas, Doktora Araştırması, Yök Bursu İle, Türkiye

 • 2007 - 2010Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D. Sürdürülebilir Büyüme Ve Kalite Yönetimi, Türkiye

 • 2003 - 2007Lisans

  Gazi Üniversitesi, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016Doktora

  Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship Behavior and an Application).

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı

 • 2011Yüksek Lisans

  Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sürdürülebilir Büyüme Ve Kalite Yönetimi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

 • B1 OrtaAlmanca