Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme (İktisat), Turkey

 • 2014 - 2015 Doctorate

  The Unıversıty Of Texas At Dallas, Doktora Araştırması, Yök Bursu İle, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İşletme A.B.D. Sürdürülebilir Büyüme Ve Kalite Yönetimi, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship Behavior and an Application).

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sürdürülebilir Büyüme Ve Kalite Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate German