Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - 2018 Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2016 - 2017 Araştırma Görevlisi Dr.

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2010 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2014 - 2015 Araştırma Görevlisi

  University Of Texas At Dallas, School Of Management, Management

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor MYO Müdür Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu

 • 2019 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu

 • 2019 - Devam Ediyor Staj Koordinatörü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitimi Değerlendirme Ve Geliştirme Komisyonu

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm İntibak Komisyonu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2013 - 2016 Farabi Koordinatörü

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2012 - 2016 Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Yüksek Lisans Örgütsel Davranış

 • Yüksek Lisans Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

 • Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Döngüsü Yönetim

 • Doktora Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

 • Yüksek Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans Grup Dinamikleri ve Takım Çalışması

 • Lisans İşletmeye Giriş

 • Doktora Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

 • Yüksek Lisans Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

 • Lisans İşletmeye Giriş

 • Yüksek Lisans Eğitim Kurumları İşletmeciliği

 • Lisans İşletmeye Giriş

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Yüksek Lisans Eğitim Kurumları İşletmeciliği

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans İşletmeye Giriş

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

 • Lisans İşletmeye Giriş

Program Geliştirmeler

 • 2019 - Devam Ediyor Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi

  Yüksek Lisans-Tezsiz

  Çankır B.