Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2020 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Okan Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Temmuz 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Kasım 2019 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Okan Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Mayıs 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Yunus Emre Altun Yüksek Lisans Tez Savunması

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Sage Open

  Yardımcı Editör

 • 2017 - Devam Ediyor Bilimevi İktisat Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

  Baş Editör

 • 2016 - Devam Ediyor Journal of Behavior at Work-Editör

  Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor

  Danışman

Bilimsel Hakemlikler

 • Ağustos 2020 Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2020 SAGE OPEN

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2019 İş ve İnsan Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Rast Müzikoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2018 Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 TURAR Turizm & Araştırma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2017 Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2016 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi