Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - 2015 Expert

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 • 2010 - 2010 Expert

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Çorum Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 • 2009 - 2010 Expert

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Çorum İskilip Devlet Hastanesi, Nöroloji

 • 2003 - 2009 Research Assistant PhD

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakltesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 • 2008 - 2008 Other

  Baylor University, College Of Medicine Department Of Neurology Parkinson's Disease Center And Movement Disorders Clinic, Parkinson's Disease Center And Movement Disorders Clinic