Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Traces of the Oral Culture in the Poetry Parts of a History Book from the XVIIth Century: Shajara-i Tarakima by Abu al-Ghazi Bahadur Khan

ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT, cilt.167, no.1, ss.91-109, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eski Uygurlarda Mani Yazısının Gelişimi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.83-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manihaist Eski Uygur Ve Orta İran Metinlerinde Noktalama İşaretleri

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.2, ss.143-160, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygur Manihaizmi’nde Ruhların Kurtuluşuna Açılan Kapılar: İki Işık Sarayı

Kutadgubilig, cilt.2, ss.151-162, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kallipolis’ten Gelibolu’ya – Bir İsim Nedir Ki?

Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.33, ss.625-638, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Review of Manichaean Texts in Syriac Nils Arne Pedersen John Møller Larsen Brepols 2013

Orientalische Literatur Zeitung, cilt.2, ss.1-2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manihaist Orta İran ve Eski Uygur Metinlerinde t ve t seslerinin yazımı

Türk Dilleri Araştırmaları, no.1, ss.81-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Armağanı

Mani’nin Kristal Mührü ve Manihaizm, Turan Fikret,Tabaklar Özcan, Editör, Şenyıldız Matbaacılık, İstanbul, ss.441-447, 2019

Yalan Kitabı

Yalan Günahı, Manihaist Bir Tövbe Duasında Yalan, Naskali Gürsoy,E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.39-45, 2015

Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası

Türk Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2014