Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Hyperglycemia is a predictor of prognosis in traumatic brain injury: Tertiary intensive care unit study

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, vol.20, no.12, pp.1166-1171, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Effects of agmatine on the survival rate in rats bled to hemorrhage

ARZNEIMITTELFORSCHUNG-DRUG RESEARCH, vol.61, no.4, pp.229-233, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The in vivo metabolism of 3-oxo-5-benzylidene-6-methyl-(4H)-2-(benzoylmethyl)pyridazine in rats

EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS, vol.31, no.1, pp.21-25, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of potential drug-drug interactions in a pediatric population

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.55, no.1, pp.30-38, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Frequently Used Herbal Teas During Pregnancy - Short Update

Medeniyet Medical Journal, vol.35, pp.55-61, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

How to get ethics committee approval for clinical trials in Turkey?

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, vol.5, no.4, pp.379-386, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Books & Book Chapters

Sağlık Sistemindeki Bakış Açısı İle Farmakoepidemiyoloji

in: Pharmacoepidemiology, Berna Terzioğlu Bebitoğlu,Hilal İlbars, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.267-271, 2020

Klinik Farmakoloji İle Farmakoepidemiyolojinin İlişkisi

in: Pharmacoepidemiology, Berna Terzioğlu Bebitoğlu,Hilal İlbars, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.33-57, 2020

Farmakoepidemiyolojide Randomize Kontrollü Klinik Çalışmalar

in: Pharmacoepidemiology , Berna Terzioğlu Bebitoğlu,Hilal İlbars, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.112-120, 2020

Gebelikte Farmakoepidemiyoloji

in: Pharmacoepidemiology, Berna Terzioğlu Bebitoğlu,Hilal İlbars, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.147-156, 2020

Araştırmaların Raporlanmasında Kullanılan Kılavuzlar

in: Pharmacoepidemiology, Berna Terzioğlu Bebitoğlu,Hilal İlbars, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.262-266, 2020

Gastrointestinal sistem hastalıklarında akılcı olmayan ilaç kullanımı

in: Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı, Belgin Alaşehirli, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.30-37, 2019