Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Vice Dean

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences

Courses

 • Undergraduate Sağlık Teknolojileri ve Yönetimi

 • Undergraduate İç Hastalıkları Hemşireliği

 • Undergraduate Kronik Hastalıklarda Bakım

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Rehabilitasyon Hemşireliği

 • Undergraduate Diyabet Hemşireliği

 • Undergraduate Engelli Sağlığı

 • Undergraduate Sağlık ve Teknoloji