Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2018 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2009 - 2013 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2006 Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Diyabetli Hastalarda Ayak Bakım Eğitimine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2013 Yüksek Lisans

  Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörlerin Metabolik Kontrole Etkisi

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik, Hemşirelik