Ögrenim Bilgisi


Doktora
2013 - 2018
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Yüksek Lisans
2009 - 2013
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Lisans
2002 - 2006
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Diyabetli Hastalarda Ayak Bakım Eğitimine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi , Marmara Üniversitesi, Hemşirelik, İç Hastalıkları Hemşireliği, 2018
Yüksek Lisans, Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörlerin Metabolik Kontrole Etkisi, Marmara Üniversitesi, Hemşirelik, Hemşirelik, 2013

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2020 - Devam Ediyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Araştırma Görevlisi Dr.
2018 - 2020
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Araştırma Görevlisi
2014 - 2018
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Araştırma Görevlisi
2013 - 2014
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Desteklenen Projeler

 1. Dincer B., Van Boven J., TÜBİTAK - AB COST Projesi , European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE, 2020 - 2024
 2. Dincer B., Dantas C., TÜBİTAK - AB COST Projesi , International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-Friendly Environments, 2020 - 2024

Ödüller

 1. Dincer B., SAFE BOX, Iı. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, Ekim 2020
 2. Dincer B., Diyabetik ayak bakımına yönelik geliştirilen mobil aplikasyonun etkinliği, Iı. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, Mayıs 2019

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ağustos, 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Effect of animal assistant therapy on quality of life in older adults: A meta-analysis  
  Dincer B., Bahçecik N., Sollami A.
  Geriatric Nursing, cilt.0, sa.0, ss.1, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 2. Changes in Sexual Functions and Alexithymia Levels of Patients with Type 2 Diabetes During the COVID-19 Pandemic
  DİNCER B., Ayaz E. Y. , Oguz A.
  SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.39, ss.461-478, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. The Level of Ruminative Thought and Alexithymia of People in the COVID-19 Pandemic Process.
  Ayaz E. Y. , Dincer B.
  Psychiatria Danubina, cilt.33, ss.240-247, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Immunization in health employees: Relationship of confidence and attitude
  Yildirim D., Yildiz C. C. , DİNCER B.
  ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. The effect of affective learning on alexithymia, empathy, and attitude toward disabled persons in nursing students: A randomized controlled study
  DİNCER B., Inangil D.
  PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Emotional freedom techniques on nurses' stress, anxiety, and burnout levels during the COVID-19 pandemic: A randomized controlled trial.
  Dincer B., Inangil D.
  Explore (New York, N.Y.), cilt.17, ss.109-114, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. The effect of vibration stimulation on intramuscular injection pain and patient satisfaction: Single-blind, randomised controlled study
  DİNCER B., YILDIRIM D.
  JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Breathing therapy and emotional freedom techniques on public speaking anxiety in Turkish nursing students: A randomized controlled study.
  Dİncer B., ÖzÇelİk S. K. , Özer Z., BahÇecİk N.
  Explore (New York, N.Y.), 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 9. The effect of a mobile application on the foot care of individuals with type 2 diabetes: A randomised controlled study
  Dincer B., Bahçecik N.
  Health Education Journal, ss.1-13, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Validity and reliability of the Turkish version of brief diabetic foot ulceration risk checklist
  DİNCER B., Akdeniz N., Kanat M., Aksoy H., METE E., Inangil D., Inangil G.
  NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, cilt.8, sa.2, ss.130-138, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Shotblocker Use in Emergency Care A Randomized Clinical Trial
  YILDIRIM D., DİNCER B.
  ADVANCED EMERGENCY NURSING JOURNAL, cilt.43, sa.1, ss.39-47, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. The Effect of High Reality Simulation on Nursing Students’ Knowledge, Satisfaction, and Self-Confidence Levels in Learning
  Dincer B., Ataman H.
  International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.2, ss.894-900, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Determining the Use of Complementary and Alternative Medicine to Prevent Diabetic Foot Ulcer Levels in Patients with Type 2 Diabetes “Prevent Diabetic Foot Ulcers”
  Dincer B., Akdeniz N., Mete E., Aksoy H., Kanat M.
  GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, cilt.5, sa.6, ss.9-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Determination of Differences between Attitudes of Medical Faculty and Nursing Department Students towards the Use of Technology in ELearning and Education
  Mutlu H. H. , Dincer B., Ataman H., Mutlu H. H. , Bulut N.
  East African Scholars Journal of Medical Sciences, cilt.2, sa.10, ss.599-604, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Effect of 3D Animation-Assisted Education on Knowledge Level of Nursing Students for the Evaluation of Respiration
  Dincer B., Savcı C., Mutlu H. H.
  Journal of Academic Research in Nursing ,, cilt.5, sa.3, ss.213-2018, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Assessment of Physical Activity and Quality of Life in Adults with Asthma and COPD, Who Underwent Pulmonary Function Studies
  Sevimli S., Dincer B., Beyhan A.
  IOSR Journal of Nursing and Health Science, cilt.8, sa.1, ss.12-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. TÜRKIYE’DE SAĞLIK HIZMETLERI SUNUMUNA CINSIYET AÇISINDAN BAKIŞ
  Dincer B., Yücel Ö.
  Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.53-59, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 9. Basınç yaralarını önleme kılavuzu: Kanıta dayalı uygulamalar
  Dincer B.
  Arşiv Kaynak Tarama Dergisi , cilt.26, sa.4, ss.427-440, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 10. Technology in Diabetes and Diabetic Foot Education - Mobile Education
  Dincer B., Bahçecik N.
  Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, sa.2, ss.101-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Assciation between Cognitive and Social Factors and Metabolic Control Parameters in Patients with Type 2 Diabetes
  Orhan B., GÜLSEVEN KARABACAK B.
  CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.1, ss.1-8, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Sağlık Bilimleri için Diyabet
  Dincer B. (Editör)
  İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2022
 2. Sağlık Bilimleri için Diyabet
  Dincer B.
  İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2020
 3. MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI
  Dincer B.
  İNOVATİF SPOR VE SAĞLIK YÖNETİMİ, DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER,UZM. DR. OSMAN SON, Editör, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.1-217, 2019
 4. OZONE THERAPY IN DIABETIC FOOT ULCER
  Dincer B.
  NURSING AND MIDWIFERY, Fatma Eti ASLAN,Fatma Deniz SAYINER, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-60, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Evaluating of Health Literacy in Heart Failure Patients
  Dincer B.
  3nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2020
 2. Diabetes Education in the Elderly
  Dincer B.
  Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.282-283

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Verdiği Dersler

Sağlık Teknolojileri ve Yönetimi, Lisans, 2020 - 2021
İç Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2020 - 2021
Kronik Hastalıklarda Bakım, Lisans, 2019 - 2020
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2020 - 2021
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2018 - 2019
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2019 - 2020
Rehabilitasyon Hemşireliği, Lisans, 2018 - 2019
Diyabet Hemşireliği, Lisans, 2018 - 2019
Engelli Sağlığı, Lisans, 2018 - 2019
Sağlık ve Teknoloji, Lisans, 2018 - 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

EAS Journal of Nursing and Midwifery, Baş Editör, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Journal of Academic Research in Nursingjarengteah, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

II. Diyabet Öğrenci Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2019
XVI Metabolik Sendrom Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Muğla, Türkiye, 2019
Diyabet Farkındalığı Etkinliği, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2017
5. Türk Kızılay’ı ve Kan Bağışı Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2016
Engelsiz Yaşam Kolay İstihdam Sempozyumu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1
h-indeksi (WOS):1

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, İç Hastalıkları Hemşireliği