Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2010 Post Doktora

  Columbia University İn The City Of New York, Herbert Irving Cancer Research Center, Cancer Genetics, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2006 - 2007 Post Doktora

  University Of Florida, Shands Cancer Research Center, Biochemistry&Molecular Biology, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2000 - 2006 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya , Türkiye

 • 1999 - 2000 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  C1'in COX Aktiviteleri ve NO Düzeylerine İn vivo ve İn vitro Etkilerinin diğer NSAİİ'lerle karşılaştırmalı olarak araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

 • 2000 Yüksek Lisans

  Aminoasidürilerin KAğıt Kromatografisi ve HPLC ile KArşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • C1 İleri İngilizce