Education Information

Education Information

 • 2007 - 2010 Post Doctorate

  Columbia University in the City of New York, Herbert Irving Cancer Research Center, Cancer Genetics, United States Of America

 • 2006 - 2007 Post Doctorate

  University of Florida, Shands Cancer Research Center, Biochemistry&Molecular Biology, United States Of America

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Biyokimya , Turkey

 • 1999 - 2000 Postgraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Biyokimya , Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  C1'in COX Aktiviteleri ve NO Düzeylerine İn vivo ve İn vitro Etkilerinin diğer NSAİİ'lerle karşılaştırmalı olarak araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

 • 2000 Postgraduate

  Aminoasidürilerin KAğıt Kromatografisi ve HPLC ile KArşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English