Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Relationship Between Emotion and Reason in the Context of Stoic Theory of Soul

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.39, pp.189-212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ANALYSIS OF ANGER IN SENECA’S DE IRA

Arkhe-Logos, no.7, pp.91-122, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Pratik Akıl’dan Tin’e Geçişte Hegel’in Eylem Teorisi

kaygı, no.31, pp.386-403, 2018 (International Refereed University Journal)

Hegel'in Fenomenolojisi'nde Yunan Dünyasının ya da Tininin Doğruluğu Olarak Eylem ve Bireysellik

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.6, pp.85-120, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hegel’in Fenomenolojisi Bağlamında Özbilincin Diyalektiği

Felsefe Arkivi, no.45, pp.29-66, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Tinin Fenomenolojisi'nin Amacı, İlerleyiş Biçimi ve Yöntemi Üzerine Bir İnceleme

Felsefi Düşün, no.6, pp.137-172, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Books & Book Chapters

An Examination of Aristotle's Theory of Emotion

in: Arts and Humanities Research, Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Eyüp Sarıtaş, Editor, Untested Ideas Research Center, New York, pp.102-118, 2015

Bulfinch Mitolojisi

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2011