Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Critique of Western Modernity and the Narrative about Turkey as "Model State"

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.8, ss.1-17, 2018 Özet

Oslo 'Peace Process' as a Rebuttal of Palestinian Self-Determination

Ortadoğu Etütleri-Middle Eastern Studies, cilt.10, ss.8-26, 2018
Link

The Ottoman ‘School’ of International Law as Featured in Textbooks

Journal of the History of International Law, cilt.18, no.1, ss.70-97, 2016
Link

What Does Palestine's Bid for Statehood Mean?

Turkish Review, cilt.1, no.6, ss.28-34, 2011

The Conundrum about the United Nations Security Council: A Guardian of Peace or Cause for Concern?

European Journal of Economic and Political Studies, cilt.3, ss.163-175, 2010

The Failed Promise of UN Sanctions

Civilacademy, cilt.6, ss.179-189, 2008

Bir Grup Hakkı Olarak Barış Hakkı

İnsan Hakları Araştırmaları, cilt.4, ss.305-322, 2007

Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı

İnsan Hakları Araştırmaları, cilt.5, ss.61-90, 2007

Perversion of Human Rights, Self-Determination and Humanitarian Intervention in the Muslim World

Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, cilt.29, no.2, ss.45-64, 2006

An Inquiry into the D-8 Experiment

ALTERNATIVES, cilt.4, ss.1-15, 2005
Link

Making Sense of the Anomalies in Turkish-European Union Relations

Journal of Economic and Social Research, cilt.7, ss.99-120, 2005

Bir İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı

İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, ss.129-145, 2001

Kuzey Irak’ın Uluslararası Hukuk Açısından Bugünkü Statüsü

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.11-28, 1999

The Case of Free Movement for Workers Between Turkey and the European Union

The Turkish Yearbook of International Relations, cilt.27, ss.1-11, 1997
Link

The Cyprus Dispute

Gümrük Birliği, ss.118-132, 1996

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam Dünyası İçin Hayati Bir Mesele Olarak Bütünleşme Modelleri ve Türkiye'nin Rolü

İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi, Afyon, Türkiye, 5 - 10 Ağustos 2018, ss.209-240

Bir Zorunluluk İlişkisi Olarak Kurgulanan İnsan Hakları ve Laiklik İlişkisine Farklı Bir Bakış

I. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu- “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek”, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.3-24
Link

11 Eylül Sonrasında Güvenlik Konseyi Ekseninde Birleşmiş Milletler ve İslam Dünyası

Avrasya Hukuk Kurultayı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 03 Eylül 2014, ss.292-301

Bosna Savaşı ve Uluslararası Hukuk

Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu -Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2010, ss.175-197

Turkish Political Culture v. The Ideology of Human Rights

Rethinking Humanitarianism Conference, Brisbane, Avustralya, 24 Eylül 2001, ss.158-163

Bir İnsan Hakkı Olarak ‘Kültürel Haklar'

Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, Ankara, Türkiye, 07 Aralık 1998, ss.417-428

Kitap & Kitap Bölümleri

İç Tehdit ve Riskler Işığında İslam Dünyasının Geleceği

Küresel Sistem İçinde İslam Dünyas İçin Anlamlı Bir Varlık Alanı Oluşturmak, Dağ A. E., Editör, İnsamer, İstanbul, ss.125-153, 2016

Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM

Soğuk Savaş Sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin Yetki Alanının Gelişmesine Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Hakkaniyet Açısından Bir Eleştiri, Dal E. p., Gök G. O., Sakman T. , Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.37-50, 2016

Araf’ta Bir Toplum: Arakan

Self-Determinasyon Hakkı Ekseninde Burma’daki Rohingya Azınlığı, Babacan A., Editör, Mazlumder, İstanbul, ss.27-43, 2013

La Turquie et l'Union Europeenne: Defis et Perspectives d'Adhesion

Perceptions and Images as the 'Time Bomb' of Turkey-EU Relations, Rouet G., Terem P., Editör, Bruylant, Brüksel, ss.29-48, 2011

India, Global Powers and West Asia

Turkish-Indian Relations after the Cold War: Perspectives and Policies, Alam A., Editör, New Century Publications, Yeni Delhi, ss.31-54, 2011

Modernite ve Dünya Düzen(ler)i

Batı Uygarlığı, Uluslararası Düzen ve Uluslararası Hukuk, Özcan M., Şenel M. , Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.57-81, 2010

Goldstone Raporu ve Uluslararası Hukuk

İsrail Surunda Açılan Bir Gedik: Goldstone Raporu, Koldaş B., Editör, Filistin Platformu, İstanbul, ss.42-46, 2010

Global Affairs in a Turbulent World: Perspectives and Controversies

The Malaise about the European Perspective on the Middle East, Stivachtis Y. A., Editör, Atıner, Atina, ss.417-440, 2008

Medeniyet ve Klasik

Uluslararası Hukukun Babası ve Bir Klasik Olarak Grotius, Özkan H., Ardıç N., Arlı A., Editör, Klasik, İstanbul, ss.399-415, 2007

The Geopolitical and Economic Transition in Eurasia

Violations of International Law in Central Asia and the Caucasus: Cases of Direct and Indirect Aggression, Serin V., Aral B., Köse H. M. , Editör, Global Scholarly Publications, New York, ss.171-190, 2004

Kim BU Özal?

Özal Döneminde İç ve Dış Siyaset: Süreklilik ya da Kopuş?, Sezal İ., Dağı İ., Editör, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, ss.219-245, 2001

Ethnic Diversity in Europe: Challenges to the Nation State

Turkey’s Kurdish Problem from an International Legal Perspective, Turton D., González J. , Editör, University Of Deusto, Bilbao, ss.27-53, 2000

Diğer Yayınlar