Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

An inquiry into the Turkish 'school' of international law

European Journal of International Law, vol.16, no.4, pp.769-785, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

An Inquiry into the D-8 Experiment

ALTERNATIVES, vol.4, pp.1-15, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The idea of human rights as perceived in the Ottoman Empire

HUMAN RIGHTS QUARTERLY, vol.26, no.2, pp.454-482, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Fifty years on: Turkey's voting orientation at the UN general assembly, 1948-97

MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.40, no.2, pp.137-160, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

The Black Sea Economic Co-operation After Ten Years: What Went Wrong ?

ALTERNATIVES, vol.4, pp.73-92, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Keşmir’in Hindistan’dan ‘Ayrılma Hakkı’

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.52-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Critical View of the Scholarly Discourse on the Israeli-Palestinian Problem

New Middle Eastern Studies, vol.8, no.2, pp.46-67, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Critique of Western Modernity and the Narrative about Turkey as "Model State"

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.8, no.2, pp.1-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Oslo 'Peace Process' as a Rebuttal of Palestinian Self-Determination

Ortadoğu Etütleri-Middle Eastern Studies, vol.10, no.1, pp.8-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Ottoman ‘School’ of International Law as Featured in Textbooks

Journal of the History of International Law, vol.18, pp.70-97, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Need for a Global Ethics of Humanitarian Intervention by the United Nations

The Global Studies Journal, vol.8, pp.11-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Glance at the East Asian Perspective of Human Rights

AVRASYA ETÜDLERİ, no.41, pp.7-22, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

What Does Palestine's Bid for Statehood Mean?

Turkish Review, vol.1, pp.28-34, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Conundrum about the United Nations Security Council: A Guardian of Peace or Cause for Concern?

European Journal of Economic and Political Studies, vol.3, no.1, pp.163-175, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Turkey in the UN Security Council: Its Election and Performance

INSIGHT TURKEY, vol.11, no.4, pp.151-168, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Reading International Law through the Invasion of Somalia

TEXT, vol.5, no.1, pp.105-115, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Failed Promise of UN Sanctions

Civilacademy, vol.6, no.2, pp.179-189, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, vol.4, no.14, pp.39-83, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir Grup Hakkı Olarak Barış Hakkı

İnsan Hakları Araştırmaları, vol.4, no.7, pp.305-322, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı

İnsan Hakları Araştırmaları, vol.5, no.8, pp.61-90, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Pondering the Prospects of the Negotiation Process Between the European Union and Turkey

Contemporary European Studies, vol.1, no.1, pp.32-40, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Perversion of Human Rights, Self-Determination and Humanitarian Intervention in the Muslim World

Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, vol.29, pp.45-64, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Uluslararası İlişkiler ve İnsan Hakları: Kazançlar ve Kayıplar

Sivil Toplum, vol.4, pp.97-106, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Quo Vadis NATO: Are the Two Sides of the Atlantic Drifting Apart?

Civilacademy, vol.3, no.2, pp.13-18, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Egemenlik ve İnsan Hakları Açısından Küreselleşme ve Uluslararası Hukuk

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.6, pp.57-78, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Making Sense of the Anomalies in Turkish-European Union Relations

Journal of Economic and Social Research, vol.7, no.1, pp.99-120, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Endurance of NATO in the New Political Environment of the Post-Cold War: Defensive or Offensive Pact?

Text: Journal of International Studies, vol.3, pp.3-8, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sudan, Syria and Lebanon as New Preys: UN Security Council Resolutions 1556 and 1559

Civilacademy, vol.2, no.3, pp.15-21, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı

İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, pp.129-145, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kuzey Irak’ın Uluslararası Hukuk Açısından Bugünkü Statüsü

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-28, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kollektif bir İnsan Hakkı Olarak ‘Halkların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı'

İNSAN HAKLARI YILLIĞI, pp.109-120, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Law of Nations as Conceived by the Ottoman Empire after the 16th Century

Bilim Yolu, no.2, pp.277-286, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk Dış Politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım : Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı

Liberal Düşünce, vol.4, no.13, pp.58-71, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsan Hakları ve Kültürel Görelilik

Yeni Türkiye, no.22, pp.1227-1230, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Atatürk Döneminde Türkiye ve Uluslararası Hukuk

Yeni Türkiye, pp.1368-1374, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Greco-Turkish Dispute on Minorities

Bilim Yolu, no.1, pp.227-234, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Soğuk Savaş Sonrasında ‘Siyasallaşan’ Uluslararası Hukuk ve Başlıca Mağdurları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, vol.53, pp.37-57, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Oluşum Halinde Bir Norm Olarak Demokrasi ve Uluslararası Hukuk İlişkisi

Liberal Düşünce, no.9, pp.31-46, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Case of Free Movement for Workers Between Turkey and the European Union

The Turkish Yearbook of International Relations, vol.27, pp.1-11, 1997 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Turkey's insecure identity from the perspective of nationalism

Mediterranean Quarterly, vol.8, no.1, pp.77-91, 1997 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

The Cyprus Dispute

Gümrük Birliği, pp.118-132, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Krizlere Müdahale ve Krizlerin Yönetimi

Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek, İstanbul, Turkey, 14 - 15 July 2020, pp.200-218 Creative Commons License

İslam Dünyası İçin Hayati Bir Mesele Olarak Bütünleşme Modelleri ve Türkiye'nin Rolü

İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi, Afyon, Turkey, 5 - 10 August 2018, pp.209-240 Creative Commons License

Bir Zorunluluk İlişkisi Olarak Kurgulanan İnsan Hakları ve Laiklik İlişkisine Farklı Bir Bakış

I. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu- “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek”, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.3-24 Creative Commons License Sustainable Development

11 Eylül Sonrasında Güvenlik Konseyi Ekseninde Birleşmiş Milletler ve İslam Dünyası

Avrasya Hukuk Kurultayı, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 03 September 2014, pp.292-301 Creative Commons License

Bosna Savaşı ve Uluslararası Hukuk

Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu -Bildiriler, İstanbul, Turkey, 11 October 2010, pp.175-197 Creative Commons License

Turkish Political Culture v. The Ideology of Human Rights

Rethinking Humanitarianism Conference, Brisbane, Australia, 24 September 2001, pp.158-163 Creative Commons License

Bir İnsan Hakkı Olarak ‘Kültürel Haklar'

Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, Ankara, Turkey, 07 December 1998, pp.417-428 Creative Commons License

Books & Book Chapters

An International Legal Analysis of the Status of al-Quds (Jerusalem)

in: Al-Quds: History, Religion and Politics , Abd al-Fattah el-Awaisi & Muhittin Ataman, Editor, SETA, Ankara, pp.93-109, 2019 Creative Commons License

İslam Dünyası İçin Hayatî Bir Mesele Olarak Bütünleşme Modelleri ve Türkiye’nin Rolü

in: İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi , Anonim, Editor, Tire, İstanbul, pp.209-240, 2019 Creative Commons License

Küresel Sistem ve 15 Temmuz Darbe Girişimi

in: 15 Temmuz: Geçmiş-Gelecek , Abdurrahman Babacan, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.135-160, 2018 Creative Commons License

Küresel Sistem İçinde İslam Dünyas İçin Anlamlı Bir Varlık Alanı Oluşturmak

in: İç Tehdit ve Riskler Işığında İslam Dünyasının Geleceği, Dağ A. E., Editor, İnsamer, İstanbul, pp.125-153, 2016 Creative Commons License

Soğuk Savaş Sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin Yetki Alanının Gelişmesine Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Hakkaniyet Açısından Bir Eleştiri

in: Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM , Emel Parlar Dal,Gonca Oğuz Gök,Tolga Sakman, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.37-50, 2016 Creative Commons License

Self-Determinasyon Hakkı Ekseninde Burma’daki Rohingya Azınlığı

in: Araf’ta Bir Toplum: Arakan, Babacan A., Editor, Mazlumder, İstanbul, pp.27-43, 2013 Creative Commons License

Perceptions and Images as the 'Time Bomb' of Turkey-EU Relations

in: La Turquie et l'Union Europeenne: Defis et Perspectives d'Adhesion, Rouet G., Terem P., Editor, Bruylant, Brüksel, pp.29-48, 2011 Creative Commons License

Turkish-Indian Relations after the Cold War: Perspectives and Policies

in: India, Global Powers and West Asia, Alam A., Editor, New Century Publications, Yeni Delhi, pp.31-54, 2011 Creative Commons License

Batı Uygarlığı, Uluslararası Düzen ve Uluslararası Hukuk

in: Modernite ve Dünya Düzen(ler)i, Özcan M., Şenel M. , Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.57-81, 2010 Creative Commons License

İsrail Surunda Açılan Bir Gedik: Goldstone Raporu

in: Goldstone Raporu ve Uluslararası Hukuk, Koldaş B., Editor, Filistin Platformu, İstanbul, pp.42-46, 2010 Creative Commons License

The Malaise about the European Perspective on the Middle East

in: Global Affairs in a Turbulent World: Perspectives and Controversies, Stivachtis Y. A., Editor, Atıner, Atina, pp.417-440, 2008 Creative Commons License

Uluslararası Hukukun Babası ve Bir Klasik Olarak Grotius

in: Medeniyet ve Klasik, Özkan H., Ardıç N., Arlı A., Editor, Klasik, İstanbul, pp.399-415, 2007 Creative Commons License

Violations of International Law in Central Asia and the Caucasus: Cases of Direct and Indirect Aggression

in: The Geopolitical and Economic Transition in Eurasia, Serin V., Aral B., Köse H. M. , Editor, Global Scholarly Publications, New York, pp.171-190, 2004 Creative Commons License

Özal Döneminde İç ve Dış Siyaset: Süreklilik ya da Kopuş?

in: Kim BU Özal?, Sezal İ., Dağı İ., Editor, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, pp.219-245, 2001 Creative Commons License

Turkey’s Kurdish Problem from an International Legal Perspective

in: Ethnic Diversity in Europe: Challenges to the Nation State, Turton D., González J. , Editor, University Of Deusto, Bilbao, pp.27-53, 2000 Creative Commons License

Other Publications