Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Hukuk

  • Devletler Umumi Hukuku

  • Siyaset Bilimi

  • Uluslararası İlişkiler

  • AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler