Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Hazırlık Aşamasının Gerekliliği

turkophone, vol.5, no.1, pp.6-23, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sociolinguistic Factors for the Speaking Skills of Foreigners Learning Turkish

iojes, vol.7, no.3, pp.150-163, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

Examining technological pedagogical content knowledge of teachers teaching Turkish to bilingual students in France

insan bilimler dergisi, vol.12, no.2, pp.980-989, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jung’un Arketip Teorisi ve Toplumsal Histerinin Edebiyatta Dışa Vurumu Prensi Olmayan Masal Kitabı

uşak sosyal bilimler dergisi, vol.7, no.4, pp.95-116, 2014 (National Refreed University Journal)

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARIN GÜNLÜK YAŞAMA İLİŞKİN KÜLTÜREL ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sakarya University Journal of Education, vol.3, no.3, pp.95-106, 2013 (National Refreed University Journal)

Sait Faik in Öykücülüğü ve Havuz Başı Öyküsüne Okur Merkezli Bir Yaklaşım

e-sosyal bilimler, vol.8, no.29, pp.101-113, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yurt Dışındaki Türkçe ve Türk Kültürü Derslerine Veli Merkezli Bir Bakış:Veli Memnuniyetine Dayalı Bir Araştırma

Sakarya Üniversitesi, IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Sakarya, Turkey, 02 May 2012, vol.1, pp.65-75

Yurt dışında görev yapan Türkçe Öğretmenlerinin içinde bulundukları çalışma şartlarına yönelik memnuniyet düzeyleri

Sakarya Üniversitesi, IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Sakarya, Turkey, 06 March 2012, vol.1, pp.111-117

Fransa Bağlamında 4-5. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu

III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı,, İzmir, Turkey, 06 July 2011, vol.3, no.1, pp.140-148

A comparison of teachers behaviors and student expectations in the process of turkish language and Turkish culture education in France

2st Int. Congress of European Turks "Education and İntegration, Brüksel, Belgium, 05 April 2011, vol.3, no.1, pp.219-230

Books & Book Chapters

The Place of Translation in Teaching Turkish as a Foreign Language

in: Research in Second Language Education, İsmail Güleç Bekir İnce, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.149-165, 2017

Tendency of Turkish And French Bilingual Children on Watching Television

in: International Symposium Of Teaching Turkish As A Foreign Language, Güleç İ.,İnce B, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.205-214, 2015

Dünyada Ana Dili Öğretimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2013