Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Vestibulo-ocular reflex evaluation of the children with acquired esotropia.

International journal of pediatric otorhinolaryngology, vol.158, no.158, pp.111170, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Evaluation of Intra-examiner Variability in Video Head Impulse Test Results

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, vol.31, no.8, pp.613-619, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effects of Behavior Type and Anger Parameters on Hearing Aid Satisfaction in Hearing Aid Users

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, vol.17, no.3, pp.299-304, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Discussion of the dizziness handicap inventory.

Journal of vestibular research : equilibrium & orientation, vol.23, pp.271-7, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Feasibility of neonatal hearing screening program with two-stage transient otoacoustic emissions in Turkey.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, vol.49, pp.161-6, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Korean Red Ginseng on Noise-Induced Hearing Loss

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.59, no.2, pp.111-117, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Case with Brown-Vialetto-Van Laere Syndrome: A Sudden Onset Auditory Neuropathy Spectrum Disorder

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.57, no.4, pp.201-205, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine.

Turkish archives of otorhinolaryngology, vol.55, pp.158-161, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Validity and Reliability of the Diagnostic Tests for Ménière's Disease.

Turkish archives of otorhinolaryngology, vol.54, pp.124-130, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Vertigo Değerlendirme Skalasının Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.23

Vestibüler Migren Hastalarında Statik Denge Ve Engellilik Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

8th Turkish Otology and Neurotology Congress, Ankara, Turkey, 26 - 27 June 2021, pp.12-13

Comparison of audiologic findings of punch and linear incision technique in patients undergoing bone anchored hearing aid surgery

9. Uluslararası işitme cihazları ve implantlar sempozyumu. 14-16 Ekim 2019, Edirne, Türkiye, Edirne, Turkey, 14 - 16 October 2019, vol.1, no.1, pp.70

Meniere hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkisi: Bir odak grup çalışması

9. Ulusal Odyoloji ve konuşma bozuklukları kongresi, İstanbul, Turkey, 11 October 2018, pp.56

Evaluation of the pitch perception abilities of adult cochlear implant recipients

15. International Conference on Cochlear Implant., Antwerp, Belgium, 27 June 2018, vol.1, no.1, pp.25

Books & Book Chapters

Saf Ses Odyometri

in: Tüm Yönleriyle Odyoloji, Mehmet Fatih Öğüt,Sema Başak,Günay Kırkım, Editor, US Akademi, İzmir, pp.111-130, 2021

Saf Ses Odyometri

in: İşitme Kaybının Testleri, Tanısı ve Tedavisi, M.Bülent Şerbetçioğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.114-135, 2021

Serebral Palsi ve İşitme Problemleri

in: Serebral Palsiye Multidisipliner Yaklaşım, Afitap İçağasıoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.4-8, 2019 Sustainable Development

Vestibuler Rehabilitasyon

in: Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi: Otoloji-Nörootoloji Kitabı, Metin Önerci,Enis Alpin Güneri, Editor, US Akademi- İntertıp Yayınevi, İstanbul, pp.11-22, 2016

Orta Kulak Transfer Fonksiyonu

in: Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi Otoloji Cilt-1, Metin Önerci,Enis Alpin Güneri, Editor, Us Akademi -İntertıp Yayınevi, İstanbul, pp.34-44, 2016