Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

Yönetilen Tezler

  • Dapaglifozin kullanan tip 2 diyabetlk hastalarda dapaglifozin ilişkili yan etkilerin saptanması

    MESCİ B.

    H.Özportakal(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2017

  • Gestasyonel diabetes mellitus’lu hastaların tanısında Hba1C’ nin yeri.

    MESCİ B. (Eş Danışman)

    M.Kemal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011