Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

Yönetilen Tezler

  • Dapaglifozin kullanan tip 2 diyabetlk hastalarda dapaglifozin ilişkili yan etkilerin saptanması, MESCİ B. , H.Özportakal(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2017
  • Gestasyonel diabetes mellitus’lu hastaların tanısında Hba1C’ nin yeri., MESCİ B. (Eş Danışman) , M.Kemal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011